Noodplanning (algemeen)

Noodplanning

Het gemeentebestuur onder leiding van de burgemeester en de hulpverleningsdiensten (brandweer, politie, rode kruis, ...) werken samen om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen ernstige noodsituaties. Het kan gaan om ernstige wateroverlast, een grote brand, een dreigende gifwolk, een grootschalige evacuatie, een ontploffing, een trein- of luchtvaartongeval, enz.

Bij ernstige noodsituaties moeten verschillende nood- en interventieplannen opgesteld worden:

 • Het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) regelt het multidisciplinair optreden tussen de hulpdiensten en bevat de algemene richtlijnen en de nodige informatie om het beheer van elke noodsituatie te verzekeren.
 • Het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) wordt opgesteld voor bijzondere risico's op het grondgebied welke al dan niet gelokaliseerd zijn bv. manifestaties met grote verwachte volkstoeloop, industriële activiteiten, ...
 • Elke discipline maakt een afzonderlijk monodisciplinair interventieplan op. Hierin worden alle afspraken vastgelegd met betrekking tot alarmering, opschaling, versterking, taakverdeling, communicatie, bevelvoering en vertegenwoordiging in het gemeente coördinatiecentrum en de operationele commandopost. Verder worden de middelen aangeduid die kunnen worden ingezet naargelang de noodsituatie.

Procedure

De procedure en richtlijnen zijn bepaald in KB en omzendbrieven.

Meer info

In totaal bestaan er 5 disciplines:

 • Discipline 1: Hulpverleningsorganisatie - brandweer.
 • Discipline 2: Medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening: ziekenwagens, Rode Kruis, 112-Lochristi.
 • Discipline 3: Politie (lokaal en federaal).
 • Discipline 4: Logistiek: Civiele bescherming, Defensie, Logistieke en technische diensten van de gemeente.
 • Discipline 5: Informatiedienst van de gemeente.

Fases:

 • Gemeentelijke fase: onder leiding van de burgemeester.
 • Provinciale fase: onder leiding van de gouverneur.
 • Federale fase: onder leiding van de Minister.

De coördinatie gebeurt steeds op 2 niveau's:

 • Operationeel niveau: dit is de coördinatie op het terrein en wordt de commandopost genoemd (CP-Ops).
 • Beleidsniveau: dit komt samen in het Gemeentelijk Coördinatiecomité (GCC).
 • Op beide niveau's zijn alle disciplines vertegenwoordigd.

De organisatie van de noodplanning wordt voorbereid door de gemeentelijke veiligheidscel. Dit is de werkgroep die regelmatig vergadert onder leiding van de burgemeester. De burgemeester wordt hierin bijgestaan door de ambtenaar noodplanning.

Openingsuren & contact

Noodplanning

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
e-mail
noodplanning@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

De gemeentediensten zijn open op afspraak.