Infiltratievoorziening (subsidie)

Pixabay - Brett Hondow

De gemeente geeft een subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening. Dit is een plaats waar het regenwater in de grond kan dringen. Door het water dat op het dak valt naar een infiltratievoorziening af te voeren, komt er minder in de riolering terecht. Daardoor kan de riolering enkel dienen voor de afvoer van afvalwater en wordt de grondwatertafel terug op peil gebracht.

Voor wie

Iedere eigenaar, gebruiker of huurder van een gebouw gelegen op het grondgebied Lochristi.

Voorwaarden

  • De infiltratievoorziening werd aangelegd na 31 december 2007.
  • De aanleg van de infiltratievoorziening mag niet verplicht zijn volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en/of niet verplicht zijn volgens de gemeentelijke verordening en/of niet als voorwaarde opgelegd werd in de stedenbouwkundige vergunning voor het gebouw.
  • Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet.
  • Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 300 liter per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte (grondoppervlakte en dakoppervlakte) bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen.
  • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen.
  • Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m² dakoppervlakte of verharding aangesloten.
  • De infiltratievoorziening is gebouwd na 31 december 2007 volgens, of in overeenstemming gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen, in tweede instantie met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en in derde instantie de gemeentelijke verordening.

Procedure

Wegens een herziening van de gemeentelijke subsidies kan deze subsidie na 31 december 2021 tijdelijk niet meer aangevraagd worden. Wie hierdoor in de problemen komt door de factuurdatum, mag rechtstreeks contact opnemen met de milieudienst (09 326 88 04 of milieu@lochrsiti.be)

Bedrag

De subsidie bedraagt 500 euro.

Openingsuren & contact

Duurzaamheid

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Tel.
09 326 88 24
e-mail
duurzaamheid@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

Onze gemeente- en OCMW-diensten zijn enkel open op afspraak!