Hemelwaterput (subsidie)

Pixabay - Brett Hondow

De gemeente wil het gebruik van hemelwater (regenwater) om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, ... stimuleren. Daarom geven we een subsidie als je een hemelwaterput installeert.

Voor wie

De eigenaar, gebruiker of huurder van een gebouw op het grondgebied van Lochristi.

Voorwaarden

 • De hemelwaterinstallatie werd aangelegd na 31 december 2007.
 • De aanleg van de hemelwaterinstallatie mag niet verplicht zijn volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en/of niet verplicht zijn volgens de gemeentelijke verordening en/of niet als voorwaarde opgelegd werd in de stedenbouwkundige/omgevingsvergunning voor het gebouw.
 • De hemelwaterinstallatie moet voldoen aan, in eerste instantie, de code van goede praktijk, in tweede instantie, de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en, in derde instantie, de gemeentelijke verordening.
 • De belangrijkste voorwaarden die hierin vervat zitten, zijn:
  • De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 5000 liter, zoals aangegeven in onderstaande tabel:

   Horizontale dakoppervlakte Minimale inhoud van de hemelwaterput
    < 100 m² 5000 liter
   101-120 m² 6000 liter
   121-140 m² 7000 liter
   141 - 160 m² 8000 liter
   161 - 180 m² 9000 liter
   181 - 200 m² 10.000 liter
   > 200 m² 5000 liter per 100 m²


  • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput.
   Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering (zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een groendak).
  • Het gebruik van het opgevangen hemelwater is verplicht d.m.v. een aangesloten pompinstallatie met de aansluiting van minimaal een WC of wasmachine.
   Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
  • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient ofwel een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor leidingwater en drinkwater ofwel leidingwater in de hemelwaterput bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking in overeenstemming met de code van goede praktijk.
  • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening op eigen terrein.
  • De overloop kan ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater.
   Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater.
   Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden worden.

Procedure

Wegens een herziening van de gemeentelijke subsidies kan deze subsidie na 31 december 2021 tijdelijk niet meer aangevraagd worden. Wie hierdoor in de problemen komt door de factuurdatum, mag rechtstreeks contact opnemen met de milieudienst (09 326 88 04 of milieu@lochrsiti.be)

Bedrag

De subsidie bedraagt 500 euro.

Openingsuren & contact

Duurzaamheid

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Tel.
09 326 88 24
e-mail
duurzaamheid@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

Onze gemeente- en OCMW-diensten zijn enkel open op afspraak!