Disclaimer

E-mail

De informatie in onze e-mailberichten is vertrouwelijk, beschermd door intellectuele eigendomsrechten en uitsluitend bedoeld voor de bestemmeling. Indien u niet de bedoelde bestemmeling bent, dan is het gebruiken, kopiëren, wijzigen en distribueren ervan in elk geval verboden. Gelieve het e-mailbericht dan te verwijderen en de afzender te verwittigen.

Een e-mailbericht is uitsluitend van informatieve aard en kan geen enkele verbintenis vanwege het gemeentebestuur of OCMW tot stand brengen. Eventuele standpunten in het bericht zijn van de auteur en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het gemeentebestuur of OCMW. Verbintenissen van het gemeentebestuur of OCMW kunnen enkel tot stand gebracht worden via de klassieke, papieren briefwisseling, ondertekend door de bevoegde personen.

De juistheid of veiligheid van e-mailberichten kan niet worden gegarandeerd. Het gemeentebestuur of OCMW is evenmin aansprakelijk voor mogelijke links naar externe websites of naar webpagina’s van derden waarover het gemeentebestuur of OCMW geen zeggenschap heeft en die enkel ter informatie worden weergegeven.