Belastingen, retributies en opcentiemen

Belastingen

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente.

Een retributie is een vergoeding die jij als burger moet betalen omdat je gebruik maakt van bepaalde diensten die de gemeente aanbiedt.

Opcentiemen of aanvullende belastingen zijn belastingen die de gemeente heft bovenop een belasting van de federale of de gewestelijke overheid (de basisbelasting).  De twee belangrijkste aanvullende belastingen zijn:

  • De personenbelasting (APB): een belasting op het inkomen.
  • De onroerendevoorheffing (OOV): een belasting op het kadastraal inkomen. 

Bedrag

De aanslagvoet van de belastingen, het tarief van de retributies en de hoogte van de opcentiemen wordt bepaald in de belastingreglementen en de retributiereglementen.

Meer info

Het overzicht van alle gemeentebelastingen en retributies in Lochristi.

Openingsuren & contact

Financiële Dienst

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 10
Fax
09 355 90 51
e-mail
financiele.dienst@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.