Mantelzorgpremie (waarderingsvergoeding verzorgers personen met een beperking)

Dit is een jaarlijkse toelage die de gemeente toekent aan personen die de verzorging van een persoon met een handicap op zich nemen.

Voor wie

Verzorgers van personen met een beperking.

Voorwaarden

 • De verzorger en de persoon met een beperking moeten op 1 mei van het jaar van aanvraag ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Lochristi. 
 • Ook buren, vrienden, enz. kunnen zich als verzorger opgegeven.
 • Per persoon met een beperking komt er max. één verzorger in aanmerking om de waarderingsvergoeding te ontvangen.
 • Personen die ingeschreven zijn in een rust- en verzorgingstehuis kunnen niet van deze vergoeding genieten (personen die in een serviceflat ingeschreven zijn wel).
 • Zowel de persoon met een handicap als zijn of haar verzorger moeten het aanvraagformulier ondertekenen. Indien de persoon met een handicap dit niet kan, moet een attest als bewijs van dit onvermogen bij de aanvraag gevoegd te worden.

Procedure

Je komt persoonlijk langs op de dienst Sociale Zaken.

Wat meebrengen

 • Attest om in aanmerking te komen voor de aanvraag van de waarderingsvergoeding.
 • Bankrekeningnummer van de verzorger van de persoon met een handicap.
 • Identiteitskaart van de verzorger en van de persoon met een handicap.

Bedrag

Afhankelijk van het ingediende attest ontvang je een toelage van 150 euro of 200 euro.

Meer info

Volgende attesten dienen als bewijsstukken:

 • Attesten, afgeleverd in het kader van het besluit van 12 oktober 1988 van de Vlaamse Excecutieve. (attesten FOD Sociale Zaken met vermelding van minstens 9 punten; slachtoffers beroepsziekten waaruit een arbeidsongeschiktheid van minstens 66% blijkt; enz.).
 • Attesten, afgeleverd in het kader van het Ministrieel Besluit van 7 november 2003 tot wijziging van de bijlage bij het Ministrieel Besluit van 23 december 2002 houdende de goedkeuring van de handleiding zorgverzekering. (Minstens score 35 op BEL-profielschaal van de gezinszorg; minstens score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging,enz.).
 • Ook de oude attesten van de FOD Sociale Zaken met vermelding van een arbeidsongeschiktheid van minstens 66% of 80% worden aanvaard.

Openingsuren & contact

Dienst Sociale Zaken

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 00
Fax
09 355 90 51
e-mail
sociale.zaken@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

Onze gemeente- en OCMW-diensten zijn enkel open op afspraak!