Boordstenen verlagen en/of voetpadstrook aanpassen

Zijn de boordstenen ter hoogte van jouw garage of oprit te hoog en ondervind je hierdoor hinder bij het in- en uitrijden? Dan kan je een aanvraag indienen voor het verlagen van deze boordstenen.

In combinatie met boordstenen die moeten worden verlaagd, is het ook mogelijk dat het aanwezige voetpad moet worden aangepast.

Voor wie

Iedere eigenaar, huurder of lasthebber.

Procedure

 • Dien jouw aanvraag in bij de dienst Openbare Werken op één van volgende manieren:
  • schriftelijk (per brief of e-mail) met het aanvraagformulier dat je onderaan bij Downloads vindt. 
  • op het e-loket (zie knop onderaan deze pagina).
  • Je voegt een schets/plan met gewenste afmetingen, locatie en eventueel foto’s toe ter verduidelijking.
 • De dienst openbare werken doet een technisch nazicht van de aanvraag en maakt een verslag op.
 • Het verslag en de aanvraag worden behandeld in een volgend college van burgemeester en schepenen.
  Na administratieve afhandeling ontvang je al dan niet de machtiging tot verlaging boordstenen en/of aanpassing voetpaden.  
 • Tegelijkertijd wordt een raming opgevraagd bij de aannemer van het onderhoudscontract van de gemeente voor de realisatie van de aanpassingen.
  Na ontvangst van deze raming wordt deze voor akkoord aan jou overgemaakt.
 • Het al dan niet akkoord op de raming bezorg je gedateerd en ondertekend terug aan de dienst openbare werken.
 • Pas na ontvangst van een akkoord op de raming, wordt aan de aannemer van het onderhoudscontract van de gemeente de opdracht tot realisatie van de aanpassingen gegeven.
 • Na realisatie van de werken maakt de aannemer de kostprijs van de werkelijk uitgevoerde werken over aan de gemeente en doet de dienst openbare werken een nazicht van de uitgevoerde werken.
 • Na goedkeuring van de kostprijs van de werkelijk uitgevoerde werken ontvang je een factuur.

Uitzonderingen

 • Indien je niet akkoord bent met de overgemaakte raming, kan je zelf een aannemer aanstellen voor de realisatie van de aanpassingen. De aannemer dient erkend te zijn in categorie C. Een bewijs van de erkenning dient overgemaakt te worden aan de dienst openbare werken vóór uitvoering. De uitvoering gebeurt volgens de bepalingen/opmerkingen opgenomen in het verslag en in samenspraak met de dienst openbare werken.
 • Voor aanpassingen langs een gewestweg moet je een machtiging aanvragen bij:
  AWV, het Agentschap Wegen en Verkeer
  district Sint-Niklaas
  Industriepark-West 51
  9100 Sint-Niklaas
  Tel. 03 780 20 30

E-loket

 • Boordsteen verlagen en/of aanpassen voetpadstrook

  Formulier

Openingsuren & contact

Openbare Werken

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 03
Fax
09 326 92 33
e-mail
openbare.werken@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.