Bestrating inrit op openbaar domein

Je mag de strikt noodzakelijke toegangen naar je woning op eigen terrein tot aan de rooilijn aanleggen. Het deeltje vanaf de rooilijn tot aan de wegverharding is openbaar domein. Je mag dit pas bestraten als je een toelating hebt van het gemeentebestuur.

 1. Heb je een omgevingsvergunning voor een nieuwbouw of voor een grondige verbouwing sinds 1 december 2018? Dan is jouw machtiging in orde en hoef je enkel rekening te houden met de algemene voorschriften die je onderaan deze pagina kan terugvinden.

 2. In alle andere gevallen is jouw machtiging nog niet in orde en moet je onderstaande procedure volgen.

Procedure

 • Dien jouw aanvraag in bij de dienst Openbare Werken op één van volgende manieren:
  • schriftelijk (per brief of e-mail) met het aanvraagformulier dat je onderaan bij Downloads vindt.
  • op het e-loket (zie knop onderaan deze pagina). 
  • Je voegt een schets/plan met gewenste afmetingen, locatie en eventueel foto’s toe ter verduidelijking.
 • De dienst openbare werken doet een technisch nazicht van de aanvraag en maakt een verslag op.
 • Het verslag en de aanvraag worden behandeld in een volgend college van burgemeester en schepenen.
  Na administratieve afhandeling ontvang je al dan niet de machtiging tot bestrating van de inrit op openbaar domein.  
 • Je voert jouw aangevraagde werken uit of laat deze uitvoeren conform de algemene voorschriften met betrekking tot bestrating inrit op openbaar domein.

Uitzonderingen

Voor inritten langs een gewestweg moet je een machtiging aanvragen bij:

AWV, het Agentschap Wegen en Verkeer
district Sint-Niklaas
Industriepark-West 51
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 780 20 30

E-loket

 • Bestrating inrit op openbaar domein

  Formulier

Openingsuren & contact

Openbare Werken

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 03
Fax
09 326 92 33
e-mail
openbare.werken@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.