Ondernemersraad

De ondernemersraad (het vroegere KMO-overlegplatform) biedt de mogelijkheid tot permanent overleg tussen de lokale KMO en de gemeente. Specifieke problemen over de lokale middenstand worden voorgelegd aan het platform. De ondernemersraad adviseert hierbij het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.