Lokaal Overleg kinderopvang (LOK)

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) nodigt alle personen uit die betrokken zijn bij de (buitenschoolse) kinderopvang, zoals dit opgenomen is binnen de Vlaamse regelgeving.

Er is een constructieve wisselwerking tussen de vraagzijde en de aanbodzijde om de kwaliteit van de kinderopvang blijvend hoog te houden. Er is de vakantiewerking (Stekelbees, Joepla, Sportdienst) en ook de aanbod voor en na de schooluren.

Er wordt ook geprobeerd om een overzicht te geven en te houden van de beschikbare opvangplaatsen voor jonge baby's.

Het LOK komt minstens tweemaal per jaar samen.