Land- en Tuinbouwraad

De Land- en Tuinbouwraad heeft een adviserende functie naar het college en de gemeenteraad over materies die de land- en tuinbouwers van onze gemeente aanbelangen.

In 2008 organiseerden zij het vierdaagse project Tintelingen, een show van bloemen, planten, groenten, landbouwgewassen en aanverwante. En ieder jaar organiseren zij, op de derde zaterdag van april, een bloemenmarkt.