Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) verstrekt adviezen aan de gemeente over alle aangelegenheden die betrekking hebben op ontwikkelingssamenwerking, maar is ook een partner van de gemeente.

Op het vlak van de lokale bewustmaking en sensibilisering willen zij een breder draagvlak creëren.

Het GROS komt ongeveer 5 keer per jaar samen.

Ontwikkelingswerkers of verenigingen met aantoonbare band met Lochristi, die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking kunnen een dossier indienen met verzoek in aanmerking te komen voor subsidiëring. Dat formulier kan je hieronder downloaden of afhalen in het gemeentehuis.

Het formulier moet volledig ingevuld en vergezeld van de nodige bewijzen bezorgd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen (Dorp-West 52, 9080 Lochristi). Uiterste datum van indienen: 31 augustus 2019. Enkel volledige aanvragen, op basis van dit formulier kunnen in aanmerking komen.