Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (GAPH)

De Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (GAPH) brengt advies uit aan het gemeentebestuur. Ze wil een spreekbuis zijn voor personen met een handicap. 

Enkele taken van de GAPH

  • streeft naar een optimale integratie voor personen met een handicap
  • bevordert overleg, samenwerking tussen gemeente, personen met een handicap en de mantelzorgers
  • streeft naar het toegankelijk maken van de publieke ruimte, de gemeentelijke gebouwen en diensten en de activiteiten die in de gemeente worden georganiseerd
  • staat open voor alle suggesties

De GAPH komt ongeveer eenmaal om de twee maanden samen.