Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (GAPH)

De Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (GAPH) brengt advies uit aan het gemeentebestuur.

Verder ondersteunt zij initiatieven die tot doel hebben personen met een handicap beter te integreren in de gemeenschap zoals bv. G-sport.

De GAPH komt ongeveer eenmaal om de twee maanden samen.