Jeugdraad

Bestuur jeugdraad

De jeugdraad geeft adviezen aan het gemeentebestuur over alles wat de jeugd (kinderen en jongeren) aanbelangt, organiseert zelf activiteiten voor de jeugd, buigt zich over problemen en behoeften in het jeugdwerk,…

Het is een toffe verzameling van jongeren die in een jeugdvereniging zitten, jongeren van de jeugdhuizen, speelpleinwerking, scholen,… maar ook jongeren die niet in een jeugdvereniging zitten!

De algemene vergadering komt elk werkjaar 2 keer samen op uitnodiging van het dagelijks bestuur. Deze vergaderingen zijn openbaar en het lidmaatschap van de jeugdraad duurt 1 werkjaar.