Cultuursubsidies

Voor wie

Gewone subsidie:

Alleen organisaties en verenigingen die lid zijn van de cultuurraad komen in aanmerking voor een gewone subsidie. (De voorwaarden om lid te worden van de cultuurraad, kan je vinden in het huishoudelijk reglement (zie hieronder: downloads)) De gewone subsidie bestaat uit een basissubsidie en een werkingssubsidie.

Projectsubsidie:

Alle organisaties en tijdelijke verenigingen met maatschappelijke zetel binnen de gemeente of “Parochiaal Zeveneken”, ook zij die geen lid zijn van de cultuurraad, kunnen aanspraak maken op een projectsubsidie.

Voorwaarden

Gewone subsidie en projectsubsidie:

Om voor de gewone subsidiëring en de projectsubsidie in aanmerking te komen mogen de leden van de organisatie hun taak niet bezoldigd of beroepshalve uitvoeren.

Projectsubsidie:

De gemeenteraad kan ten behoeve van één of meer organisaties of personen een projectsubsidie inschrijven in het budget voor activiteiten en manifestaties die:

  • niet regelmatig voorkomen, zoals herdenkingsplechtigheden, bijzondere vieringen e.d.;
  • of wegens hun specifieke, uitzonderlijke of waardevolle aard moeten worden in stand gehouden;
  • of moeten verricht worden in bijzondere omstandigheden (bv. in kansarme situaties);
  • of van de organisatie een uitzonderlijke inspanning vergt.

Activiteiten waarvoor een projectsubsidie is toegekend komen niet in aanmerking voor de gewone subsidie.

Projectsubsidies voor 2024 kunnen aangevraagd worden t.e.m. 30 augustus 2024. Latere aanvragen kunnen alleen opgevolgd worden indien de subsidiepot nog niet volledig verdeeld werd.

Procedure

Zie huishoudelijk reglement van de cultuurraad (zie hieronder: downloads).

Afhandeling

De uitbetaling van de subsidie gebeurt in overeenstemming met de reglementering betreffende de gemeentelijke boekhouding door overschrijving op de bankrekening van de organisatie.

Openingsuren & contact

Cultuurdienst

adres
Zavel 59080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 356 79 14
e-mail
cultuur@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag gesloten