Vaccinatie minderjarigen

16-17-jarigen

Op 17 mei besliste de Vlaamse overheid dat ook 16- en 17-jarigen uitgenodigd zullen worden om een coronavaccin te ontvangen. Zij volgen de volgorde van de leeftijdsgroepen. De risicopatiënten in deze leeftijdsgroep krijgen wél met prioriteit hun uitnodiging.

Volgens de wet op de patiëntenrechten zijn deze jongeren medisch meerderjarig en mogen zij zelf beslissen of ze al dan niet het vaccin laten plaatsen.

12-15-jarigen 

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) keurde het Pfizer-vaccin goed voor de vaccinatie van 12- tot 15-jarigen. In België moet de Hoge Gezondheidsraad eerst nog advies geven vooraleer deze leeftijdsgroep een vaccin mag ontvangen. Momenteel krijgen zij dus geen uitnodiging tot vaccinatie.

Aangezien deze kinderen medisch minderjarig zijn, is hierbij toestemming van de ouders nodig.