Ik vind geen vervoer

We zoeken samen met jou naar een oplossing via onze mindermobielencentrale, de dienst aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers of via onze vrijwilligerswerking. Je betaalt hiervoor standaard 5 euro heen en terug.

Je belt hiervoor naar het gratis nummer dat je vindt op de uitnodigingsbrief voor je vaccinatie.
Opgelet: zonder een concrete vaccinatiedatum kan je nog geen rit aanvragen.

Thuisvaccinatie is mogelijk, maar enkel voor wie zich om gezondheidsredenen niet meer kan verplaatsen. De voorwaarden hiervoor zijn heel strikt. De overheid stelt hier samen met de huisartsen lijsten voor op.