College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen vergadert elke dinsdagmiddag. Het college is niet openbaar en kan dus niet bijgewoond worden.

Het college van burgemeester en schepenen is de uitvoerende macht van de gemeente en bestaat uit de burgemeester, zes schepenen en de OCMW-voorzitter.

Het college is gekozen door en onder de gemeenteraadsleden en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

Het college van burgemeester en schepenen is een collegiaal orgaan. Dat wil zeggen dat het enkel samen beslissingen neemt waarvoor alle leden samen verantwoordelijk zijn. Er is wel een taakverdeling: elke schepen volgt die dossiers op die onder zijn of haar bevoegdheden vallen.

Het college vergadert elke dinsdagmiddag. De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het college en leidt de zittingen. Hij wordt bijgestaan door de algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur. De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen zijn niet openbaar.