Bibliotheekcommissie

De bibliotheekcommissie staat de bibliothecaris bij in het dagelijks beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek en brengt advies uit aan het gemeentebestuur over bibliotheekdossiers.
 
De commissie bestaat uit 15 leden, waaronder vertegenwoordigers van de politieke fracties, vertegenwoordigers uit het socio-culturele veld en vertegenwoordigers van de gebruikers, samen met de cultuurambtenaar en de bibliothecaris.

De bibliotheekcommissie komt op regelmatige tijdstippen samen en jaarlijks organiseren zij de voordrachtenreeks Winteravonden.