Laatste wilsbeschikking i.v.m. wijze van lijkbezorging, ritueel van de uitvaartplechtigheid en uitvaartcontract

Als je dat wil kan je schriftelijk laten vastleggen wat er met jouw lichaam moet gebeuren na jouw overlijden:

 • begraving van het stoffelijk overschot;
 • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee;
 • crematie gevolgd door uitstrooiing op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;
 • crematie gevolgd door begraving op een andere plaats dan de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

 

Ook het ritueel van de plechtigheid kan je bepalen:

 • katholieke godsdienst;
 • protestantse godsdienst;
 • anglicaanse godsdienst;
 • orthodoxe godsdienst;
 • joodse godsdienst;
 • islamitische godsdienst;
 • vrijzinnige levensovertuiging;
 • neutraal filosofische overtuiging.

Voor wie

Alle inwoners van Lochristi.

LET OP! Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je vertegenwoordigd zijn door één van jouw ouders.

Procedure

Een laatste wilsbeschikking kan je op de volgende manieren aangeven:

Wat meebrengen

Jouw identiteitskaart.

Bedrag

Gratis.

Afhandeling

 • Aan de hand van jouw verklaring wordt een document opgemaakt dat je moet ondertekenen.
 • Je krijgt een ontvangstbewijs van deze verklaring.

Regelgeving

 • Je kan op ieder ogenblik jouw verklaring herzien of intrekken.
 • De Dienst Burgerlijke Stand controleert bij de aangifte van overlijden of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd en gaat na of de wensen van de overledene gerespecteerd worden.
 • Indien het overlijden in een andere gemeente dan die van de hoofdverblijfplaats heeft plaatsgehad, dan moet de gemeente van de hoofdverblijfplaats de gemeente van overlijden de informatie over de laatste wilsbeschikking overmaken.

E-loket

 • Laatste wilsbeschikking (begrafenis)

  Formulier

Openingsuren & contact

Bevolkingsdienst

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 00
Fax
09 355 90 51
e-mail
bevolking@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

Opgelet!

 • Op donderdag kan je je ten laatste aanmelden om 18.45u!
 • Op zaterdag kan je je ten laatste aanmelden om 11.45u!