Vaccinatiecentrum Puyenbroeck

Vaccin-header_LJV.png

Binnen enkele maanden kan iedereen zijn of haar coronavaccin krijgen in de sporthal in het Provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Deze locatie werd vastgelegd door 8 gemeentes onder leiding van de eerstelijnszone Scheldekracht.

We merken dat heel wat inwoners vragen hebben over de vaccinatie. We proberen hierop een antwoord te formuleren, maar heel wat praktische zaken worden de komende weken nog uitgeklaard. De Vlaamse overheid, de eerstelijnszone en de betrokken gemeentes zijn dit volop aan het uitwerken. Volg deze pagina voor de meest recente informatie. 

   

    

Veelgestelde vragen

Wie wordt wanneer gevaccineerd?

De volgorde van de vaccinatie in ons land is niet lukraak bepaald, maar gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke legde onderstaande tijdslijn vast. Om iedereen te vaccineren worden er vaccinatiecentra opgericht. Iedereen ontvangt per brief een uitnodiging om zich te laten vaccineren.

Opgelet, Deze timing hangt af van de tijdige levering van voldoende vaccins. Het kan dus sneller, maar ook trager gaan. Meer informatie over vaccineren vind je op www.laatjevaccineren.be

 • Januari 2021
  • Bewoners en personeel van woonzorgcentra
   Vaccin: Pfizer | Plaats: woonzorgcentra
  • Zorgverleners in de ziekenhuizen
   Vaccin: Pfizer & Moderna | Plaats: ziekenhuizen
 • Vanaf februari 2021
  • Eerstelijns zorgprofessionals (onder meer huisartsen)
   Vaccin: Pfizer, Moderna & AstraZeneca | Plaats: ziekenhuizen & vaccinatiecentra
  • Collectieve zorginstellingen en overig personeel ziekenhuizen
   Vaccin: Pfizer, Moderna & AstraZeneca | Plaats: ziekenhuizen en andere medische instellingen
 • Vanaf maart 2021
  • 65-plussers
   Vaccin: Pfizer, Moderna & AstraZeneca | Plaats: vaccinatiecentra
  • Risicopatiënten
   Vaccin: Pfizer, Moderna & AstraZeneca | Plaats: vaccinatiecentra
 • Vanaf april 2021
  • Essentiële beroepen
   Vaccin: Pfizer, Moderna, AstraZeneca & J&J | Plaats: vaccinatiecentra & bedrijfsarts
 • Vanaf juni 2021
  • Brede bevolking (18+)
   Vaccin: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, J&J en Curevac| Plaats: vaccinatiecenra & bedrijfsarts


Hoe weet ik wanneer ik het mijn beurt is? 

Als het zover is, krijg je een uitnodiging om je te laten vaccineren, via sms, brief en/of mail. Daarop staat een datum en uur waarop je kan langskomen. Daarbij heb je de optie om te bevestigen, weigeren of de afspraak te verplaatsen. Er staat ook waar je je kan laten vaccineren. Dit werkt zoals het principe van de verkiezingen: je kan dus niet wisselen van vaccinatiecentrum.

Hoelang op voorhand je de uitnodiging krijgt, is momenteel nog niet bepaald. Maar dit zal ruim op tijd zijn om je te kunnen organiseren.


Hoe geraak ik in het vaccinatiecentrum? 

Het vaccinatiecentrum is goed bereikbaar, beschikt over een ruime parking en is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Om zo veel mogelijk mensen in het vaccinatiecentrum te kunnen vaccineren, worden bijkomend inspanningen gedaan om de bereikbaarheid van de vaccinatiecentra te vergroten. De werkgroep mobiliteit, die bestaat uit de mobiliteitsambtenaren van de verschillende gemeentes, de politiezones en De Lijn werkt toe naar een optimale mobiliteit en vervoer van en naar beide vaccinatiecentra. Zodra deze info beschikbaar is, kan je ze hier raadplegen.


Wat als ik niet naar het vaccinatiecentrum geraak?

Het is de bedoeling zo veel mogelijk mensen te ontvangen in een vaccinatiecentrum. Toch is het niet voor iedereen mogelijk zich naar zo’n centrum te verplaatsen. Daarom zullen er ook vaccinaties bij mensen thuis gebeuren. Denk maar aan mensen die bedlegerig zijn of personen met een ernstige vorm van dementie. Wie daarvoor in aanmerking komt, ligt nog niet helemaal vast. Je zal dit niet zomaar kunnen aanvragen. Het vervoeren en bewaren van de vaccins is delicaat, en bovendien moet er ook altijd een arts in de buurt kunnen zijn. Daarom worden thuisvaccinaties beperkt voor wie het echt nodig heeft. 


Hoe verloopt de vaccinatie?

In elk vaccinatiecentrum zijn er meerdere vaccinatielijnen. In elke vaccinatielijn worden zo’n 20 à 25 inentingen per uur toegediend.
Je kan het vergelijken met een lopende band. Je komt binnen bij het onthaal. Een onthaalmedewerker checkt je identiteitsgegevens en brengt je naar de registratie. Daar geeft een verpleegkundige je info over het vaccin en overlopen jullie je medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand. Je krijgt er ook een afspraak voor de tweede inenting. Daarna ga je naar de vaccinatieruimte waar een verpleegkundige je vaccineert. Na de vaccinatie mag je een kwartiertje rusten in de wachtruimte onder toezicht van een arts.  

  

Is het centrum rolstoeltoegankelijk?

Het centrum is volledig rolstoeltoegankelijk. Je mag een begeleider meenemen, maar onze stewards kunnen je ook begeleiden, indien je dit wenst. Het is mogelijk om ter plekke een rolstoel te lenen.

    

Vaccinatieteller

Het aantal gevaccineerde Vlamingen groeit elke dag. Volg je de cijfers graag op de voet? De Vlaamse vaccinatieteller toont je elke dag hoeveel mensen in Vlaanderen intussen gevaccineerd zijn met 1 of 2 dosissen van een coronavaccin.

  

1.300 vrijwilligers voor vaccinatiecentrum

De Eerstelijnzone Scheldekracht, een samenwerkingsverband binnen de gemeenten Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren en Wichelen, lanceerde eind januari een oproep naar vrijwilligers voor de vaccinatiecentra in Wachtebeke en Wetteren. De respons was hartverwarmend. 1.300 helpende handen boden zich aan. 

Omdat er al zoveel zijn, werd de oproep afgesloten. Het is mogelijk dat er in de toekomst opnieuw een oproep komt. Momenteel wordt er bekeken wanneer en hoe de vrijwilligers die zich reeds hebben aangemeld, best worden ingeschakeld.