Werfwater

pixabay - rony michaud

Water te veel?

Op bouwwerven is het vaak nodig om het grondwaterpeil tijdelijk te verlagen. Bijvoorbeeld bij de bouw van ondergrondse garages, een kelder of zwembad.

Bij de plaatsing van een bronbemaling dient steeds rekening gehouden te worden met 4 stappen:

Stap 1: beperk het netto debiet (duurtijd, pijl, retour,…). Het water wordt best in de directe omgeving terug geïnfiltreerd.

Stap 2: hergebruik. Via de vergunning voor een bronbemaling, op grondgebied Lochristi, wordt de aanvrager verzocht de bemaling te registreren op www.werfwater.be. Dit platform brengt aanbieders van overtollig water en afnemers met elkaar in contact. Waardoor het opgepompte water hergebruikt kan worden.

Stap 3: lozing in een waterloop

Stap 4: lozing in de riolering

Meer informatie over deze 4 stappen vind je hier.

 

 

Water nodig?

Kan je als particulier of professional (vb. land- of tuinbouwer) extra water gebruiken? Door de lange periodes van droogte gebeurt het niet zelden dat regenwaterputten van particulieren leeg komen te staan. Land- en tuinbouwers worden dan weer steeds vaker geconfronteerd met captatieverboden.

Opgepompt water van bronbemalingen kan hiervoor een oplossing bieden. Om in contact te komen met een lokale aanbieder van overtollig water, registreer je je heel eenvoudig op www.werfwater.be. Dit platform brengt aanbieders en afnemers van water met elkaar in contact.

De mogelijkheden voor het hergebruik van grondwater lees je hier.