Wat als je ziek bent?

Bel je huisarts

Heb je klachten, bel eerst je huisarts (of vul een e-formulier in)! De huisarts oordeelt of je op consultatie komt of doorverwezen wordt naar het triagecentrum. Je krijgt hiervoor van de huisarts een afspraakuur.

 

Algemene richtlijnen

Om de huisartsen en hun wachtposten te ontlasten, geven we nog even volgende richtlijnen mee:

 • Tijdens de week contacteer je telefonisch (of via een e-formulier) de eigen huisarts bij keelpijn/koorts/hoesten/spierpijn/verkoudheidsklachten. Boek geen afspraak en ga niet in de wachtzaal zitten. Dit kan gevaarlijk zijn voor andere patiënten of artsen!
 • 's Avonds, ’s nachts of in het weekend geldt het volgende:
  • Heb je milde symptomen van luchtweginfecties en behoor je niet tot de risicopatiënten, blijf thuis, volg de richtlijnen voor thuisisolatie (zie onderaan deze pagina) en neem de volgende werkdag telefonisch contact met de huisartsenpraktijk voor verdere bespreking.
  • Heb je luchtwegsymptomen en koorts > 38,5°C, ben je kortademig of ben je een risicopatiënt, neem dan contact op met de huisartsenwachtdienst (1733).
   Is de lijn bezet, bel dan niet onmiddellijk terug, maar wacht even.
  • In levensbedreigende situaties bel 112.

 

Triagecentrum

Huisartsenkring Groot-Lochristi richtte een 'triagecentrum' op. Personen met een vermoeden van coronabesmetting krijgen er een klinisch onderzoek. De arts in het triagecentrum beslist of hospitalisatie nodig is.

Het triagepunt is géén spoedgevallendienst! Je kan er enkel terecht na doorverwijzing door je huisarts én op afspraak. Neem niet zelf het initiatief om er langs te gaan!

 

Hoe werkt het?

Op het uur van jouw afspraak zal je op de parking onthaald worden door twee Rode Kruis-vrijwilligers. Heb je een extra zorgnood, dan kan je dit aan hen melden. Er is extra aandacht voor kinderen.

 

Mobiele testings

Omdat sommige mensen zich moeilijk kunnen verplaatsen, sloegen de huisartsenkring Groot-Lochristi, de dienst 112 en het gemeentebestuur de handen in elkaar om die mensen ook thuis te kunnen testen. Ook zij hebben een doorverwijzing van de huisarts nodig!

Lochristi zorgt voor de pre-financiering van deze mobiele testings waardoor deze nu al van start kunnen gaan. Het is de bedoeling om deze factuur later bij de hogere overheden te recupereren.

 

Wat doe je met afval van een besmet COVID-patiënt in thuisisolatie?

Een persoon die besmet is met corona en in thuisisolatie zit, moet met enige voorzichtigheid omgaan met zijn of haar afval zoals papieren zakdoekjes, etensresten, ... Het is erg onwaarschijnlijk om bij de inzameling van het afval de inzamelaars te besmetten, want daarvoor zou rechtstreeks contact met het besmette oppervlak van het afval noodzakelijk zijn. Maar toch vraagt OVAM aan burgers en bedrijven om enkele voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo kunnen de inzamelaars veilig hun werk verderzetten.

 

Welke voorzorgsmaatregelen moet je nemen? 

 • Inzameling via afvalzakken: sluit de zakken volledig af, zodat er geen openingen zijn en er geen afval uit de zak steekt of contact met het afval mogelijk
  is. Voorzie bij het dichtknopen van de zak een goede handgreep, zodat de afvalophaler de zak gemakkelijk kan oppakken.
 • Inzameling via een container: steek het afval eerst in een zak voordat je het in de container steekt. Let op!Als je bij de gft- of OBA-inzameling een zak gebruikt, moet die wel composteerbaar zijn (zak met ‘OK compost’-logo of kiemplantlogo) of van papier zijn. Sluit ook steeds het deksel van de afvalcontainer.
 • Bied het papier en karton aan in een gesloten doos of afvalcontainer met het deksel dicht.
 • Bied papieren zakdoekjes niet aan via het papier en karton, dit is restafval.
 • Besmette mensen verpakken best hun tissues nog eens in een apart zakje om alle mogelijke risico’s op besmetting te vermijden.
 • Alle info via www.ovam.be/corona-impact#voorzorgsmaatregelen 

 

Algemene info?

Huisartsenvereniging Groot Lochristi maakte een website waarop je alle informatie over corona kan terugvinden: https://www.coronalochristi.be/