Wat als je ziek bent?

Bel je huisarts

In coronatijden je wat minder voelen, doet bij veel mensen al het ergste vermoeden. Speel in elk geval niet zelf voor arts. Maar corona kan zich ook manifesteren met milde klachten, zoals hoesten zonder koorts. Om verspreiding van het virus tegen te gaan, neem je beter te vroeg dan te laat contact op met de huisarts.

Algemene richtlijnen

Tijdens de week contacteer je telefonisch de eigen huisarts bij keelpijn, niezen, neusloop, hoest, ademhalingsmoeilijkheden, koorts, pijnklachten, vermoeidheid, smaakverlies en/of verlies van de reukzin, diarree, braken/misselijkheid. Boek niet zelf een afspraak en ga niet in de wachtzaal zitten. Dit kan gevaarlijk zijn voor andere patiënten of artsen! Tijdens het weekend kan je terecht bij de huisartsenwachtdienst via 1733. 

 

Triagecentrum

Huisartsenkring Groot-Lochristi richtte bij de start van de coronacrisis een 'triagecentrum' op in de Sporthal in Zaffelare. Intussen is dit verhuisd naar Beervelde. Personen met een mogelijke COVID-besmetting en hoogrisicocontacten van COVID-patiënten kunnen er onderzocht en/of getest worden. 

Het triagepunt is géén spoedgevallendienst. Neem niet zelf het initiatief om er langs te gaan. Je kan er enkel terecht na doorverwijzing door je huisarts én op afspraak.

 

Hoe werkt het?

Op het uur van jouw afspraak zal je op de parking onthaald worden door twee Rode Kruis-vrijwilligers. Heb je een extra zorgnood, dan kan je dit aan hen melden. Er is extra aandacht voor kinderen.

 

Mobiele testings

Omdat sommige mensen zich moeilijk kunnen verplaatsen, sloegen de huisartsenkring Groot-Lochristi, de dienst 112 en het gemeentebestuur de handen in elkaar om die mensen ook thuis te kunnen testen. Ook zij hebben een doorverwijzing van de huisarts nodig!

Lochristi zorgt voor de pre-financiering van deze mobiele testings waardoor deze nu al van start kunnen gaan. Het is de bedoeling om deze factuur later bij de hogere overheden te recupereren.

 

Wat doe je met afval van een besmet COVID-patiënt in thuisisolatie?

Een persoon die besmet is met corona en in thuisisolatie zit, moet met enige voorzichtigheid omgaan met zijn of haar afval zoals papieren zakdoekjes, etensresten, ... Het is erg onwaarschijnlijk om bij de inzameling van het afval de inzamelaars te besmetten, want daarvoor zou rechtstreeks contact met het besmette oppervlak van het afval noodzakelijk zijn. Maar toch vraagt OVAM aan burgers en bedrijven om enkele voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo kunnen de inzamelaars veilig hun werk verderzetten.

 

Welke voorzorgsmaatregelen moet je nemen? 

  • Inzameling via afvalzakken: sluit de zakken volledig af, zodat er geen openingen zijn en er geen afval uit de zak steekt of contact met het afval mogelijk
    is. Voorzie bij het dichtknopen van de zak een goede handgreep, zodat de afvalophaler de zak gemakkelijk kan oppakken.
  • Inzameling via een container: steek het afval eerst in een zak voordat je het in de container steekt. Let op!Als je bij de gft- of OBA-inzameling een zak gebruikt, moet die wel composteerbaar zijn (zak met ‘OK compost’-logo of kiemplantlogo) of van papier zijn. Sluit ook steeds het deksel van de afvalcontainer.
  • Bied het papier en karton aan in een gesloten doos of afvalcontainer met het deksel dicht.
  • Bied papieren zakdoekjes niet aan via het papier en karton, dit is restafval.
  • Besmette mensen verpakken best hun tissues nog eens in een apart zakje om alle mogelijke risico’s op besmetting te vermijden.
  • Alle info via www.ovam.be/corona-impact#voorzorgsmaatregelen 

 

Algemene info?

Huisartsenvereniging Groot Lochristi maakte een website waarop je alle informatie over corona kan terugvinden: https://www.coronalochristi.be/