Veelgestelde vragen

De verscherpte veiligheidsmaatregelen doen veel praktische vragen rijzen. We proberen hier zoveel mogelijk concrete antwoorden te geven. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt (laatste update 02/04 - 8.30u).

Ook op https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/ vind je heel wat praktische info terug.

 

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENINGEN

 • Kan ik een afspraak maken voor zitdagen belastingen?
  Ja, dit kan vanaf maandag 30 maart enkel telefonisch via 09 238 32 18.

 • Mogen bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Pieter echt geen bezoek ontvangen?
  Neen. Enkel als de bewoner palliatief is, mag er beperkt bezoek na advies van de directie en de coördinerend geneesheer.

 • Mag ik de was nog doen van mijn familielid in het wzc Sint-Pieter?
  Ja, maar we vragen om deze op een hoge temperatuur te wassen. Je mag de was afzetten aan de deur. Deze wordt vervolgens vijf dagen in quarantaine geplaatst vooraleer het aan de bewoner bezorgd wordt.

 • Kan ik mijn familielid in het wzc Sint-Pieter een cadeautje geven?
  Ja, maar we vragen om dit aan de deur af te zetten. Wij plaatsen het vervolgens vijf dagen in quarantaine vooraleer het aan de bewoner bezorgd wordt.

 • Blijft Stekelbees open? 
  De buitenschoolse kinderopvang Stekelbees blijft open. We vragen wel dat deze enkel gebruikt wordt door ouders die in de zorg werken. Alle andere ouders wordt met aandrang gevraagd een andere opvangoplossing te voorzien waarbij geen 65-plussers met een aandoening betrokken zijn.

 • Wat met Kind en gezin?
  Vanaf woensdag 1 april start Kind & gezin opnieuw met vaccineren. Zij nemen zelf telefonisch contact op met personen die reeds een afspraak hadden.

 • Wat met het gemeentelijk busvervoer?
  Dit blijft gegarandeerd, maar we vragen dat dit enkel gebruikt wordt door ouders die in de zorg werken.

 • Blijft de Minder Mobielen centrale uitrijden?
  Ja, er moet zoveel mogelijk gestreefd worden naar zelfde combinaties chauffeur/passagier.

 • Blijven de klusjesdienst en de poetsdienst van het OCMW functioneren?
  Ja, maar respecteer de sociale afstand.

 • Gaan de jubilea nog door?
  Deze worden uitgesteld tot ten minste 19 april.

 • Gaan huwelijken nog door?
  Deze worden in intieme kring gehouden in het gemeentehuis.

 • Vindt de kermis plaats?
  Alle kermissen worden voorlopig afgelast tot en met de Pasenkermis in Beervelde. (10-12 april)

 • Vindt de wekelijkse markt plaats? En wat met ambulante handel?
  Markten in de open lucht worden gesloten. Ook alle ambulante handel (zelfs voeding) zijn verboden.

 • Mag je nog buiten spelen op de buurtspeelpleintjes en Speelplein Joepla?
  Neen. Speelplein Joepla blijft toegankelijk als doorgangsweg, maar het is verboden om er, net als op de buurtspeelpleintjes, nog te spelen. Overal worden affiches opgehangen om deze boodschap kenbaar te maken.

 • Kan je nog gaan wandelen in proviciale domeinen?
  Provinciaal domein Puyenbroeck sluit net als alle provinciale domeinen haar poorten. Je kan er niet langer gaan wandelen.

 

INTERCOMMUNALE - NETBEHEERDERS

 • Huisvuilophaling
  Deze gaat voorlopig gewoon door.

 • Recyclagepark
  De recyclageparken zijn voorlopig gesloten t.e.m. 19 april.

 • Grofvuil aan huis
  Vanaf donderdag 2 april kan je opnieuw een afspraak maken voor ophaling van grofvuil aan huis.

 • Drinkwatervoorzieningen
  Alle drinkwatervoorzieningen blijven gewaarborgd. Alle drinkwater is perfect veilig. Dringende werken worden uitgevoerd, niet dringende werken stilgelegd of uitgesteld.

 

SOCIO-CULTUREEL

 • Jeugdverenigingen
  Jeugdverenigingen mogen tot ten minste 19 april geen bijeenkomsten organiseren.

 • Toneelvoorstellingen, concerten, repetities …
  Deze worden allemaal afgelast.

 • Bestuursvergaderingen vzw’s
  Deze mogen enkel doorgaan indien het echt nodig is. Indien er personen uit de risicodoelgroep zouden deelnemen, moet deze afgelast worden.

 • Erediensten
  Er worden ten minste tot 19 april geen erediensten georganiseerd. Begrafenissen kunnen enkel in beperkte familiale kring.

 

MEDISCH

 • Tandartsen en huisartsen
  De verschillende nieuwe ladingen mondmaskers zullen verdeeld worden volgens beschikbaarheid en prioriteit.

 • Worden speciale maatregelen genomen in de ziekenhuizen?
  De actieve fase van het ziekenhuisnoodplan wordt geactiveerd vanaf 14 maart in alle ziekenhuizen. Alle consultaties, testen en geplande operaties moeten worden geannuleerd. Enkel urgente en/of levensnoodzakelijke consultaties, onderzoeken en interventies mogen plaatsvinden. Alle noodzakelijke bestaande therapieën (chemo, dialyse, ...) mogen voortgezet worden.

 • Worden bezoekers toegelaten in ziekenhuizen?
  Alle bezoeken zijn verboden behalve voor stagiairs, ouders van kinderen jonger dan 18 jaar en de naaste familie van patiënten in kritieke toestand of in palliatieve fase. Begeleiding bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken dient te worden beperkt tot maximum één persoon.

 • Waar kunnen thuisverpleegkundigen en andere paramedici, die door hun voorraad mondmaskers heen zitten, terecht voor bijkomend materiaal?
  De lokale bedeling van mondmaskers en aanverwanten, gebeurt via Dr. Patrick De Waele (Zeveneken) via patrickdewaele@hotmail.com. Enkel voor (para)medici!

 

ANDERE

 • Zijn etentjes onder vrienden nog toegestaan? Ook al zijn we maar met 4?
  Dit is uitdrukkelijk verboden. Etentjes kunnen enkel thuis plaatsvinden met leden van het zelfde gezin of met huisgenoten die permanent onder hetzelfde dak wonen.

 • Help jij anderstaligen en slechthorenden uit jou buurt op weg naar de juiste corona info?
  Dat kan via deze link! 

 • Heb ik als 'tijdelijk werkloze' recht op een tegemoetkoming?
  Speciaal voor de coronagerelateerde periode van tijdelijke werkloosheid voorziet de Vlaamse overheid in een tegemoetkoming van de water en gasfactuur. Je vindt er hier alles over!

 • Zijn de bloemenwinkels (terug ) open?
  Neen, in tegenstelling tot eerdere berichten blijven bloemenwinkels gesloten. Tuincentra mogen wel bloemen verkopen.

 • Kan je nog een springkasteel huren? Het is voor een privé evenement.
  Neen, alle springkasteelverhuurders moeten de deuren dicht houden.

 • Zijn frituren/kebab/broodjeszaken open?
  Eten afhalen mag, in de zaak consumeren mag niet.

 • Is de krantenwinkel open?
  Krantenwinkels zijn open tijdens weekdagen, maar sluiten in het weekend. Krantenwinkels die ook 'voedsel' verkopen moeten een certificaat hebben van FAVV om ook in het weekend te mogen open blijven.

 • Is het postkantoor open?
  Ja, maar niet in het weekend.

 • Kan ik naar de kapper?
  Vanaf woensdag 25 maart zijn alle kapsalons gesloten.

 • Kan ik gaan sporten/fitnessen?
  Neen, alle sport- en fitnesscentra zijn gesloten.

 • Blijft de kinderopvang/crèche open?
  Crèches en onthaalmoeders blijven open voor kinderen van maximum 3 jaar.

 • Wordt bezoek in de gevangenissen toegelaten?
  Bezoek wordt toegelaten. Er wordt aangeraden om het bezoek te annuleren als de gedetineerde of de bezoeker ziek is. De hygiënevoorschriften moeten gerespecteerd worden.

 • Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?
  Het openbaar vervoer is nog steeds actief maar het gebruik ervan moeten worden beperkt tot essentiële verplaatsingen. Indien het openbaar vervoer gebruikt wordt om te pendelen, gelieve uw werkuren zo veel mogelijk aan te passen om de spits te vermijden en 1,50m afstand te bewaren.

 • Worden er specifieke maatregelen genomen voor taxibedrijven?
  Taxibedrijven en alternatieve taxidiensten blijven actief maar er wordt aangeraden het aantal passagiers te beperken.

 • Worden specifieke maatregelen genomen voor luchthavens?
  Voorlopig zijn de luchthavens nog open. Niet essentiële reizen zijn verboden. Passagiers dienen de social distancing maatregelen in acht te nemen en toe te passen.
  • Blijven de restaurants en de taxfreeshops open?
   Ja, de restaurants en winkels voorbij de veiligheidscontrole blijven open. Dit met het oog op een zo groot mogelijke spreiding van passagiers in de luchthaventerminal. De gebruikelijke hygiënemaatregelen dienen hierbij te worden gerespecteerd.

 • Worden specifieke maatregelen genomen voor cruiseschepen en -boten?
  Cruiseschepen en -boten mogen hun passagiers niet ontschepen, maar kunnen wel bevoorraad worden.
  • Wat met ferryboten?
   Deze worden beschouwd als transportmiddel en kunnen nog gebruikt worden met inachtname van de nodige afstand.

 • Is het nog mogelijk om deelauto’s te gebruiken? Evenwel deelsteps en deelfietsen?
  Ja, maar enkel voor essentiële verplaatsingen. Gocarts voor een of meerdere personen worden beschouwd als recreatieve activiteiten en zijn wel verboden.

 • Kan ik mijn rijbewijs halen?
  De rijlessen en -examens worden opgeschort. Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichting met dwingende termijnen niet kan worden nageleefd, zal uitstel worden verleend.

 • Worden er reisbeperkingen opgelegd?
  Alle niet essentiële reizen zijn t.e.m. 5 april verboden. https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
  Informatie met betrekking tot vluchten is terug te vinden op de website van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn.

 • Wat zijn de werkmethoden die de bedrijven moeten aanbevelen?
  Telewerken is verplicht. Er wordt voorgesteld om teleconferenties te organiseren en niet-essentiële vergaderingen te annuleren. Bedrijven waar telewerk niet mogelijk is, moeten maximaal inzetten op social distancing. Als dit niet kan gewaarborgd worden, moeten deze bedrijven tijdelijk sluiten.

 • Zijn er steunmaatregelen voor zelfstandig ondernemers (o.a. horeca) en hun personeel?
  Er zijn steunmaatregelen voorbereid. Je vindt hier alle gekende maatregelen van het moment.

 • Zijn er specifieke steunmaatregelen voor de Culturele sector?
  Er zijn steunmaatregelen voorbereid. Je vindt hier alle gekende maatregelen van het moment.

 

Toch nog vragen?

Vond je op deze pagina en onze links naar corona.be ook geen antwoord? Dan kan je misschien hier terecht:

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
 • Voor vragen over economie: 0800 120 33
 • Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02 501 4000

Je kan de meest recente aanpassingen ook hieronder downloaden. Alle verscherpte maatregelen vind je er in het rood terug.