Energiecoaching bedrijven (subsidie)

energiecoaching

Het gemeentebestuur wil zijn lokale ondernemers de kans geven om hun bedrijf of handelszaak onder begeleiding energiezuiniger te maken.

Voor wie

Lokale ondernemers gevestigd in Lochristi.

Voorwaarden

 • Het bedrijf moet gevestigd zijn op het grondgebied Lochristi.
 • De economische activiteiten van het bedrijf moeten op grondgebied Lochristi plaatsvinden.
 • Enkel facturen van studiebureaus voor energiecoaching komen in aanmerking.
 • Het bedrijf mag niet in aanmerking komen voor het ‘KMO energie-efficiëntie project’ van Vlaio.
 • De subsidie kan aangevraagd worden voor verschillende vestigingen van eenzelfde bedrijf, mits deze vestigingen een verschillend adres hebben én niet aan elkaar grenzen.

Bedrag

 • De gemeente voorziet subsidie bij stap 1 en stap 2 van het energiecoachingtraject.
  Het kennismakingsgesprek (stap 1) tussen het bedrijf en het studiebureau voor energiecoaching wordt terugbetaald door de gemeente met een maximum van 300 euro.
  Wanneer het bedrijf er voor kiest om in te tekenen op de opmaak van een energieaudit en bijbehorend energierapport of –plan (stap 2), betaalt de gemeente 60% van deze kost terug, met een maximum van 1.800 euro per bedrijf.

Procedure

 • Je vraagt jouw subsidie schriftelijk (per brief, fax of e-mail) aan gericht naar het college van burgemeester en schepenen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier onderaan deze pagina en voeg volgende bewijsstukken toe:
  • Een kopie van de gedetailleerde facturen
  • En (bij stap 2) het energierapport

Openingsuren & contact

Duurzaamheid

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Tel.
09 326 88 24
e-mail
duurzaamheid@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

Onze gemeente- en OCMW-diensten zijn enkel open op afspraak!