Adoptie

Adoptie

Er zijn verschillende soorten adopties mogelijk:

 • Je kan in België of in het buitenland adopteren.
 • Je kan minderjarigen of meerderjarigen adopteren.
 • Je kan werken via een erkende adoptiedienst of met de omkadering van de bevoegde gemeenschap.
 • Je kan ook kiezen voor een zelfstandige adoptie. In dat geval leg je zelf de contacten voor de adoptie. Je maakt dan geen gebruik van een erkende adoptiedienst, maar de omkadering en de controle van de adoptie gebeurt door Kind & Gezin.
 • Je kan de kinderen van jouw partner adopteren.

Voorwaarden

 • Je bent minimum 25 jaar en verschilt meer dan 15 jaar in leeftijd met het te adopteren kind.
  LET OP! Wanneer het gaat om het kind van jouw huwelijkspartner of samenwonende partner dan moet je als adoptieouder minstens 18 jaar zijn. Het leeftijdsverschil met de geadopteerde moet in dat geval minimum 10 jaar zijn.
 • Je volgt een voorbereiding die georganiseerd wordt door een bevoegde gemeenschap.
 • De jeugdrechter beslist of je geschikt en bekwaam bent om te kunnen adopteren. Je moet dus de nodige sociale en psychologische kwaliteiten bezitten.
 • De wettelijke ouders van het minderjarig kind moeten akkoord gaan met de adoptie. En vanaf de leeftijd van 12 jaar moet het kind dat geadopteerd wordt zijn of haar toestemming geven.

Procedure

 • Je vraagt je adoptieakte aan op het e-loket (zie knop onderaan deze pagina). 
 • Bij een adoptie komt de gemeente pas na het afronden van de procedure in actie. Na de beslissing van de rechtbank ontvangt onze Dienst Burgerlijke Stand het vonnis, schrijft het over in de registers en verwittigt de betrokken instanties. Daarna worden de aanpassingen gemaakt in de bevolkingsdossiers.

Bedrag

Aan alle adoptiemogelijkheden zijn verschillende kosten verbonden. Lees meer op http://www.belgium.be/nl/familie/kinderen/adoptie/.

Regelgeving

Voor alle adoptiemogelijkheden gelden verschillende regels en procedures. Lees meer op http://www.belgium.be/nl/familie/kinderen/adoptie/.

Meer info

Je kan een adoptie aanvragen als je:

 • alleenstaande bent;
 • gehuwd bent;
 • samenwoont en geen familieband met elkaar hebt;
 • heteroseksueel bent;
 • homoseksueel bent;
 • minstens drie jaar feitelijk samenwoont.

E-loket

Openingsuren & contact

Dienst burgerzaken

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 00
Fax
09 355 90 51
e-mail
bevolking@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.

Maak online je afspraak met de dienst burgerzaken.

Opgelet!

 • Op donderdag kan je je ten laatste aanmelden om 18.45u!
 • Op zaterdag kan je je ten laatste aanmelden om 11.45u!