Rioolaansluiting

Voorbeeldschets huisaansluiting riolering

Procedure

 • Dien jouw aanvraag in bij de dienst Openbare Werken op één van volgende manieren:
  • schriftelijk (per brief of e-mail) met het aanvraagformulier dat je onderaan bij Downloads vindt.
  • op het e-loket (zie knop onderaan deze pagina). 
 • De dienst openbare werken doet een technisch nazicht van de aanvraag en maakt een verslag op.
 • Het verslag en de aanvraag worden behandeld in een volgend college van burgemeester en schepenen. Na administratieve afhandeling ontvang je al dan niet de machtiging tot aansluiting op de openbare riolering.  
 • Tegelijkertijd wordt een raming opgevraagd bij de aannemer van het onderhoudscontract van de gemeente voor de realisatie van de huisaansluitingen. Na ontvangst van deze raming wordt deze voor akkoord aan jou overgemaakt.
 • Het al dan niet akkoord op de raming bezorg je gedateerd en ondertekend terug aan de dienst openbare werken.
 • Pas na ontvangst van een akkoord op de raming, wordt aan de aannemer van het onderhoudscontract van de gemeente de opdracht tot realisatie van de huisaansluitingen gegeven.
 • Na realisatie van de werken maakt de aannemer de kostprijs van de werkelijk uitgevoerde werken over aan de gemeente en doet de dienst openbare werken een nazicht van de uitgevoerde werken.
 • Na goedkeuring van de kostprijs van de werkelijk uitgevoerde werken ontvang je een factuur.
 •  

Uitzonderingen

 • Indien je niet akkoord bent met de overgemaakte raming, kan je zelf een aannemer aanstellen voor de realisatie van de huisaansluitingen. De aannemer dient erkend te zijn in categorie C. Een bewijs van de erkenning dient overgemaakt te worden aan de dienst openbare werken vóór uitvoering. De uitvoering gebeurt volgens de bepalingen/opmerkingen opgenomen in het verslag en in samenspraak met de dienst openbare werken.
 • In sommige gevallen, bvb. bij recent heraangelegde wegen, werden de huisaansluitingen door de gemeente reeds gerealiseerd, om een latere opbraak van wegen, fietspaden, voetpaden te voorkomen. In dit geval worden de reeds gerealiseerde huisaansluitingen als ‘geprefinancierd’ beschouwd en wordt de kostprijs aangerekend, conform de prijzen van het onderhoudscontract.  
 • In recente verkavelingen werden de huisaansluitingen gerealiseerd en bekostigd door de verkavelaar. In dit geval zal jouw omgevingsvergunning eveneens de machtiging tot aansluiting op de openbare riolering omvatten en mag je zonder verdere kosten en tussenkomst van de gemeente aansluiten op de desbetreffende huisaansluitputjes.

E-loket

 • Huisaansluiting riolering (aanvraag)

  Formulier

Openingsuren & contact

Openbare Werken

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 03
Fax
09 326 92 33
e-mail
openbare.werken@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.