Landbouwschade (melding)

droogte
Meld als landbouwer zelf je schade en dien een aanvraag tot erkenning in bij het Vlaams Rampenfonds.
In het verleden werd in Lochristi een gemeentelijke schattingscommissie opgericht voor de vaststelling van schade door extreme weersomstandigheden. Echter, door de invoering van het nieuwe Vlaamse besluit omtrent het Vlaams Rampenfonds op 30 oktober 2020, is er geen verplichte rol meer voor de gemeentes bij de erkenning en vaststelling van schade.

Het Vlaams Rampenfonds is vanaf 1 januari 2020 bevoegd voor de erkenning en de eventuele vergoeding van alle weersverschijnselen. Vanaf 2020 is het niet langer het stads- of gemeentebestuur, maar de schadelijder zelfdie binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning moet indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag dien je bij voorkeur in via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt 

Een vaststelling van de schade door de gemeentelijke schadecommissie is binnen deze nieuwe procedure niet meer noodzakelijk en eerder facultatief. Daarom werd door het college beslist om de commissie net als in 2020 ook in 2022 niet te laten samenkomen.

De schadelijders dienen elk beschadigd element te beschrijven met een raming van de schade. Ze voegen bij de aanvraag (als ze erover beschikken)

  • facturen;
  • bestekken;
  • leveringsnota's;
  • weegbonnen;
  • het verslag van de privé-deskundige.

De aanvragers voegen bij de aanvraag een gedetailleerd fotoverslag dat de aard en de omvang van de schade specificeert.

Het Vlaams Rampenfonds zal daarna alle binnengekomen aanvragen bundelen en advies vragen aan het KMI. Indien de droogte van de zomer van 2022 als ramp wordt erkend, zullen de individuele aanvraagdossiers van landbouwers uit Lochristi verder geëvalueerd worden door de bevoegde Vlaamse overheidsdienst.

Procedure

De schadelijder zelf dient binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning in als ramp bij het Vlaams Rampenfonds.

De aanvraag dien je bij voorkeur in via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt 

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 04
Fax
09 326 92 33
e-mail
milieu@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

De gemeentediensten zijn open op afspraak.