Zwaluwnest (subsidie)

zwaluwnest

Zwaluwen bouwen nesten aan gebouwen. Voor het behoud van die nestgelegenheden en/of het plaatsen van kunstnesten kan je een subsidie krijgen.

Voor wie

Bij elk(e) woning en/of gebouw op grondgebied Lochristi

Voorwaarden

 • Er zullen geen pesticiden worden gebruikt op de muren, in de stallen of andere ruimten, waar de zwaluwen zich bevinden of in de onmiddellijke omgeving van de zwaluwnesten.
 • Bij het schoonmaken van de muren, de stallen of andere ruimten waar de nesten zich bevinden, zullen de nesten worden gespaard.
 • Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten.
 • Indien de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten worden gekalkt, mag hiervoor enkel een natuurlijk product gebruikt worden.
 • In de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden, worden voldoende openingen voorzien om de toegang van zwaluwen mogelijk te maken.
 • Verlaten nesten worden minstens drie jaar behouden.
 • Er worden de nodige maatregelen getroffen zodat de nesten niet bereikbaar zijn voor katten of andere dieren.
 • Bij overlast door onder andere uitwerpselen in de nabijheid van het nest dient de aanvrager de nodige maatregelen te treffen (bv. mestplank) om deze overlast in te perken.
 • De verkrijger van de toelage verbindt zich ertoe de nesten na het broedseizoen niet te verwijderen en in het algemeen zorg te dragen voor het behoud van de nestgelegenheid. De toelage kan teruggevorderd worden wanneer de verkrijger deze verbintenis niet nakomt.
 • Voor het aanbrengen van kunstnesten gelden daarnaast nog de volgende specifieke voorwaarden:
  • er werd voor dezelfde locatie het voorgaande jaar een gemeentelijke subsidie verleend voor een of meerdere bewoonde zwaluwnesten;
  • het kunstnest is geschikt voor de zwaluwsoort die aanwezig was tijdens het voorgaande jaar;
  • het kunstnest wordt op een gunstige plaats met een goede oriëntatie geplaatst;
  • er worden max. 10 kunstnesten per gebouw gesubsidieerd, dit aantal kan gespreid worden over verschillende jaren.

Procedure

Je vraagt jouw subsidie, vóór 1 augustus, schriftelijk (per brief, fax of e-mail) aan gericht naar het college van burgemeester en schepenen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Bedrag

Voor het in stand houden van een kolonie worden volgende subsidies verleend:

 • kleine kolonie (1 tot en met 3 bewoonde nesten): 25 euro
 • grote kolonie (> 3 bewoonde nesten): 50 euro

Voor de aankoop en de plaatsing van kunstnesten wordt een subsidie verleend van 5 euro per nest.

Afhandeling

De subsidie kan pas uitbetaald worden na controle van de kolonie door een afgevaardigde van het gemeentebestuur. De aanvrager gaat akkoord met deze controle van de kolonie tussen 15 mei en 31 augustus.

Regelgeving

 • De woning en/of andere gebouw ligt op het grondgebied van de gemeente Lochristi.
 • Per locatie kan er slechts één subsidie per jaar verleend worden. Meerdere legsels in één kalenderjaar in eenzelfde nest worden slechts meegeteld als één nest.
 • De nieuwe geplaatste kunstnesten blijven minsten 10 jaar ter plaatse.

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 04
Fax
09 326 92 33
e-mail
milieu@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur