Verkiezingen

Verkiezingen

Op zondag 26 mei zijn het Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Als je niet kan gaan stemmen, dan geef je best een volmacht. Zo niet bezorg ons dan zeker een bewijs van afwezigheid. Voor het eerst stemmen we dan in Lochristi digitaal. Stemcomputers vervangen dan het klassieke rode potlood en papier. Van 7 t.e.m. 16 mei kan je dat komen oefenen.

 

1. Welke verkiezingen?

Op zondag 26 mei oktober zijn het verkiezingen voor het Vlaamse, federale en Europese parlement. Die vinden om de vijf jaar plaats.

 

2. Moet ik gaan stemmen?

Ja. Elke Belg is vanaf 18 jaar verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Je moet persoonlijk je stem uitbrengen in het kiesbureau dat op je oproepingsbrief staat. Enkel in bepaalde gevallen kan je een volmacht geven of je verontschuldigen (zie punt 4).

 

3. Wat als ik geen oproepingsbrief heb gekregen of die kwijt ben?

Midden mei sturen we je oproepingsbrief met de post op. Heb je die niet ontvangen of ben je die verloren? Dan kan je t.e.m. 26 mei een gratis kopie afhalen bij onze bevolkingsdienst in het gemeentehuis (ma.-vrij.: 8-12u : don.: 13.30u-19u / zat.: 9-12u / zon. 26 mei: 8-13u). Je kan dat ook aanvragen via 09 326 88 00 of bevolking@lochristi.be. Vermeld dan je naam, adres en rijksregisternummer.

 

4. Ik kan niet gaan stemmen: wat nu?

Heb je een geldige reden om op zondag 26 mei niet te stemmen en kan je dat bewijzen met een attest? Dan geef je best iemand een volmacht om in jouw naam een stem uit te brengen.

 

Waarom je niet kan stemmen?

Geldige reden? Bewijs?
Ziekte of handicap Medisch attest
Tijdelijk verblijf in buitenland om persoonlijke redenen (vakantie, familiebezoek ...) Attest tijdelijk verblijf in het buitenland
(afgeleverd door de gemeente - zie onderaan deze pagina)
Beroep (als je in het buitenland werkt: ook voor meegereisde gezinsleden) Attest van je werkgever
(voor zelfstandigen: attest afgeleverd door de gemeente)
Studie Attest van je schooldirectie
Schipper, marktkramer of kermisreiziger (ook voor gezinsleden) Attest schipper, marktkramer of kermisreiziger (afgeleverd door de gemeente)
Geloofsovertuiging Attest van je religieuze overheid
Vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling) Attest van de directie van de instelling

 

Aan wie kan ik een volmacht geven?
Je kan een volmacht geven aan een andere kiezer naar keuze, b.v. een familielid, vriend of buur. Hij of zij moet wel stemrecht hebben voor alle verkiezingen waarvoor jij mag stemmen. Je kan als Belg b.v. geen volmacht geven aan een EU-burger (hij/zij is namelijk enkel stemgerechtigd voor de Europese verkiezingen). Elke kiezer kan maar één volmacht krijgen.

 

Hoe geef ik een volmacht?

Vul het volmachtformulier in (zie onderaan deze pagina) en onderteken het beiden (jij en de persoon die in jouw plaats gaat stemmen). Zorg voor het attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stembureau kan.

De persoon aan wie je volmacht hebt gegeven, gaat op 26 mei voor jou stemmen in het stembureau dat op jouw oproepingsbrief staat. Hij of zij brengt volgende documenten mee:

 • volmachtformulier
 • attest afwezigheid
 • jouw oproepingsbrief
 • zijn of haar oproepingsbrief (niet verplicht)
 • zijn of haar identiteitskaart

 

Wat als ik geen volmacht wil geven?
Als je zelf niet kan gaan stemmen en geen volmacht wilt geven, dan moet je de reden van je afwezigheid bewijzen. De vrederechter zal achteraf beslissen om akkoord te gaan met je je afwezigheid of over te gaan tot vervolging wegens onwettige afwezigheid. Wij raden je aan om de vrederechter een attest of een ander schriftelijk document te bezorgen (liefst samen met je oproepingsbrief) dat bewijst dat je niet zelf naar het stembureau kan gaan (zie vraag 4). Dat kan op drie manieren:

 • rechtstreeks opsturen naar Vrederechter, Suikerkaai 10, 9060 Zelzate
 • afgeven op de bevolkingsdienst in het gemeentehuis of e-mailen naar bevolking@lochristi.be 
 • op 26 mei afgeven aan de voorzitter van je stembureau 

 

 

5. Hoe stem ik digitaal?

Op zondag 26 mei stemmen we in Lochristi voor het eerst digitaal. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Daarom kan je vooraf komen oefenen in demohokjes op verschillende locaties:
 • Beervelde | bibliotheek | 15 mei | 9-12u en 13.30-16.30u
 • Lochristi | gemeentehuis | 7 t.e.m. 16 mei | tijdens de openingsuren
 • Lochristi | ‘t Fazantenhof | 7 t.e.m. 13 mei | tijdens de openingsuren
 • Zaffelare | sporthal | 16 mei | 9-12u en 13.30-16.30u
 • Zeveneken | oude-gemeenteschool | 14 mei | 9-12u en 13.30-16.30u 

 

 

 Toch nog hulp nodig op 26 mei?

Ben je op de verkiezingsdag niet in staat om alleen in het stemhokje je stem uit te brengen? Dan kan je je laten begeleiden door één persoon die je zelf kiest (familielid, vriend, buur). Je vraagt wel vooraf de toelating van de voorzitter van het stembureau (je hebt hiervoor geen attest nodig). Heb je geen begeleider mee? Dan zal één van de bijzitters van het stembureau je helpen.

 

Openingsuren & contact

Dienst burgerzaken

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 00
Fax
09 355 90 51
e-mail
bevolking@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.

Maak online je afspraak met de dienst burgerzaken.

Opgelet!

 • Op donderdag kan je je ten laatste aanmelden om 18.45u!
 • Op zaterdag kan je je ten laatste aanmelden om 11.45u!