naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Maatregelen tegen extreme hitte

vr 12 augustus 2022 om 16:17
De thermometer duidt al enkele dagen temperaturen hoger dan 30°C. Daarnaast is het ook erg droog. De waterpeilen staan laag en er is kans op brand. Verschillende instanties namen preventieve maatregelen. We sommen ze hieronder op.

Brandgevaar in natuurgebied en bossen

Het is extreem droog en er dreigt acuut brandgevaar in de natuur. . Agentschap Natuur en Bos kondigde daarom code rood af in Oost-Vlaanderen, de hoogste mogelijke risicocode. Vuur maken en roken is verboden in de gebieden.

Code rood: wat betekent dat?

  • Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot natuur- en bosgebieden afgeraden.
  • Vuur maken is verboden!
  • Rook niet in bos- en natuurgebieden!
  • Laat - zoals altijd - geen afval rondslingeren! (Zelfs een klein stukje glas kan een brand doen ontstaan.)
  • Wees alert en voorzichtig!

Meer info op https://www.natuurenbos.be/waarschuwingen

   

Onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Door de aanhoudende droogte staan ook de waterpeilen laag in de onbevaarbare waterlopen. De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, kondigde daarom midden juli een tijdelijk algemeen onttrekkingsverbod af voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten op het volledige grondgebied van Oost-Vlaanderen. Concreet mag je dus geen water oppompen uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten op het grondgebied van Oost-Vlaanderen.

Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. De situatie wordt op geregelde tijdstippen geëvalueerd.

   

Geen vuurwerk

Vuurwerk afsteken in onze gemeente mag niet zonder vergunning. Door de droogte is vuurwerk volledig uit den boze, ook met vergunning.

   

Zorg voor elkaar

De hitte houdt voor iedereen, maar vooral voor kwetsbare groepen, extra risico's in op ernstige gezondheidsproblemen. Verzorg jezelf en anderen goed.

Meer info en tips op www.warmedagen.be

 

Nieuwsoverzicht