naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Ruimtelijk beleidsplan Lochristi

ma 18 juli 2022 om 10:44
Het lokaal bestuur van Lochristi maakt een ruimtelijk beleidsplan op. Na de inspraakronde over de conceptnota in 2021, krijg je nu inspraak over het voorontwerp beleidsplan en de kennisgevingsnota in kader van het plan-MER (milieueffectenonderzoek). Inkijken en opmerkingen geven kan van 1/9 tot 30/9

Onderzoek naar milieueffecten

Het lokaal bestuur maakt een ruimtelijk beleidsplan voor het grondgebied Lochristi. Dit plan zal de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente sturen en vormgeven. Het beleidsplan bevindt zich momenteel in de voorontwerpfase.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te brengen, starten we met een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER). Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. Met deze nota brengen we het publiek en gespecialiseerde overheidsadministraties op de hoogte van de voorgestelde reikwijdte, het detailleringsniveau en de aanpak voor het plan-MER. De nota geeft aan welke mogelijke milieueffecten van het plan  onderzocht zullen worden en hoe dat zal gebeuren.

Inspraak over het onderzoek

Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure over de plan-MER, door opmerkingen bij de kennisgevingsnota te formuleren. Welke milieueffecten moeten volgens jou onderzocht worden? En op welke manier kan dat het best gebeuren? Je kan ook mogelijke planalternatieven voorstellen, die volgens jou beter zouden scoren inzake milieueffecten.

Bij deze kennisgeving gaat het erom opmerkingen te geven op het milieueffectenonderzoek en niet op de inhoud van het beleidsplan zelf. Hiertoe komen nog mogelijkheden later in het proces, met name bij de inspraakperiode op het voorontwerp beleidsplan en tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp beleidsplan.

Documenten ter inzage

Je kan van 1 tot en met 30 september 2022 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

De volledig verklaarde kennisgeving is raadpleegbaar via de volgende kanalen:

 

Reageren op de kennisgeving

Je moet jouw reactie binnen de wettelijke termijn van 30 dagen bezorgen, dus uiterlijk op 30 september 2022.

Dat kan bij voorkeur via e-mail naar mer@vlaanderen.be met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte Lochristi’ in de titel of via het digitaal inspraakformulier via www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota.

Je kan jouw reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Mer in Brussel of ze met de post versturen naar het Team Mer op dit adres:

Departement Omgeving, Team Mer
Plan-MER Beleidsplan Ruimte Lochristi
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Ordening

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 28
Fax
09 326 92 33
e-mail
ruimtelijke.ordening@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

Onze gemeente- en OCMW-diensten zijn enkel open op afspraak!

Lees meer artikels over