naar inhoud

Volksgezondheid primeert: tijdelijk geen evenementen in Lochristi

vr 24 juli 2020 om 16:38
Het college van burgemeester en schepenen heeft vandaag in een extra zitting beslist om geen vergunningen meer te verlenen aan in- en externe evenementen. Ook kermissen zullen niet doorgaan. Dit ten minste tot 31 oktober. Reeds toegestane evenementen zullen opnieuw geëvalueerd worden.
Deze beslissing werd genomen in het licht van de dramatisch stijgende COVID-besmettingen de voorbije week. Hierbij werden heel wat standpunten in acht genomen door het schepencollege en door de gemeentelijke veiligheidscel. Zowel pro als contra kwamen hierbij aan bod: advies medische discipline veiligheidscel, politionele capaciteit, COVID-risk-model, …
 
Ondanks het feit dat Lochristi nog niet in de alarmfase zit, wil het gemeentebestuur geen risico nemen en is er beslist om alle evenementen af te gelasten tot en met 31 oktober. Naargelang de noodzaak van de situatie kan beslist worden om deze periode te verlengen. Of in het beste geval te versoepelen.
 
Lochristi wil geen enkel risico nemen met de gezondheid van zijn inwoners. Het recente verleden leerde al dat één enkele persoon een sneeuwbaleffect aan besmettingen teweeg kan brengen. Nu het nationale reproductiegetal meer dan 1 bedraagt, is het niet verantwoord om deze evenementen te laten doorgaan.
Deze maatregelen worden genomen om de werking van de essentiële sectoren niet in het gedrang te brengen: de zorgsector, scholen, winkels … Daarnaast lanceert het gemeentebestuur een warme oproep aan alle burgers en verenigingen om de nodige burgerzin te tonen en de veiligheidsmaatregelen te respecteren.
 
Het college van burgemeester en schepenen beseft dat dit geen blijde boodschap is en voelt mee met iedereen die zich verheugd had op een leuke dag of avond op een van deze evenementen.
Hopelijk kan 2021 een jaar worden waar we elke avond uit ons kot mogen.
Nieuwsoverzicht