naar inhoud

Groene premies

wo 3 juni 2020 om 10:58
Lochristi vindt natuur erg belangrijk en wil dit dan ook stimuleren met enkele groene premies.

Subsidie zonneboiler

Natuurlijke energiebronnen worden schaarser en daarom wordt hernieuwbare energie steeds belangrijker. Een zonneboiler vangt energie van de zon op om (sanitair) water te verwarmen voor bijvoorbeeld je bad, douche, eventueel centrale verwarming of zelfs je zwembad.

De zonneboiler absorbeert het zonlicht dankzij een collector op het dak en zet het om in warmte. De warmte wordt  vervolgens via een (circulatie)pomp overgebracht naar een waterreservoir.

Voordelen

 • Financieel: je bespaart flink op de kosten voor de productie van warm water
 • Ecologisch: de zon is een groene energiebron en je hebt minder CO2 uitstoot

Gemeentelijke subsidie

Wie een zonneboiler plaatst op een bestaande woning kan een gemeentelijke subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 15% op de kostprijs (inclusief plaatsing en btw), met een maximum van 500 euro per adres.

Voorwaarden, reglement en aanvraagformulieren via www.lochristi.be/premiesensubsidies.

Subsidie zwaluwnesten

Het gaat niet goed met de zwaluwen (huis-, boeren- en gierzwaluw) in Vlaanderen. De aanwezigheid van zwaluwen in de buurt van huizen en boerderijen werd vroeger als vanzelfsprekend beschouwd. Spijtig genoeg is het aantal zwaluwen de laatste 20 jaar drastisch gedaald.

Gemeentelijke subsidie

Het gemeentebestuur van Lochristi geeft daarom een subsidie voor het behoud van de zwaluwen op het  grondgebied van de gemeente. Deze subsidie hangt af van het aantal nesten dat zich in de kolonie bevindt en bedraagt maximum 50 euro per jaar voor meer dan 3 bewoonde zwaluwnesten. Ook voor het aanbrengen van kunstnesten kan je 5 euro per opgehangen nest krijgen.

De aanvraag dien je ten laatste in op 31 juli.

Voorwaarden, reglement en aanvraagformulieren via www.lochristi.be/premiesensubsidies. Het aanvraagformulier krijg je (op afspraak) aan de balie van de milieudienst.

Subsidie extensief groendak

Een groendak is een dak dat bedekt is met planten. Het is meer dan alleen maar een tuin boven je hoofd. Afhankelijk van het soort beplanting en het concept, spreken we over extensieve en intensieve groendaken.

Wie zo’n extensief groendak wil aanleggen, komt in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie.

Wat is nu precies het verschil tussen intensieve en extensieve groendaken?

 • Intensieve groendaken of daktuinen bestaan net als gewone tuinen uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen.
 • Extensieve groendaken of vegetatiedaken zijn vooral begroeid met mossen, vetplanten en kruiden. Ze zijn heel eenvoudig in onderhoud, maar niet frequent beloopbaar en lichter in gewicht.

De voordelen op een rijtje

 • Hemelwater wordt langer opgehouden. Het hemelwater verdampt of wordt trager afgevoerd, waardoor de druk op het gemeentelijk rioleringsstelsel vermindert.
 • Beschermt je dakbedekking tegen weersinvloeden, waardoor deze langer meegaat.
 • In combinatie met zonnepanelen wordt het rendement van de panelen verhoogt (met ca. 15%).
 • Extra isolatie waardoor het een energiebesparend effect heeft.
 • Extra geluidsisolerend.
 • Groendaken warmen in tegenstelling tot roofing/EPDM-daken niet op in de zomer, waardoor de hittestress in de omgeving vermindert.
 • Zet CO2 om in zuurstof.
 • Haalt fijnstof en NOx gassen uit de lucht.
 • Esthetische meerwaarde.

Enkele aandachtspunten

 • Zorg ervoor dat het dak en de fundering van je gebouw voldoende stevig zijn, want een groendak brengt een extra belasting met zich mee.
 • Regenwater afkomstig van een groendak kan je niet hergebruiken.

Gemeentelijke subsidie

De subsidie bedraagt maximum 10 euro/m² extensief groendak dat aangelegd wordt. Indien de aangevraagde  subsidies het in het budget voorziene bedrag overstijgen, wordt dit bedrag verdeeld over de aanvragen die voor subsidiëring in aanmerking komen. De verdeling gebeurt a rato van de theoretische subsidiebedragen.

Voorwaarden, reglement en aanvraagformulier via www.lochristi.be/premiesensubsidies.

Nieuwsoverzicht