naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Overzicht gemeentelijke milieupremies in 2020

wo 19 februari 2020 om 06:00

Dak- en zoldervloerisolatie

 • Standaard isolatiemateriaal: 10% van de totale kostprijs (incl. BTW), max. 200 euro/aanvraag.
 • Isolatiemateriaal uit nagroeibare grondstoffen: 15% van de totale kostprijs (incl.), max. 300 euro/aanvraag.

Energiecoaching voor bedrijven

300 tot 1.800 euro/bedrijf, afhankelijk van het aantal stappen dat wordt afgelegd in het energiecoachingtraject.

Gevelbeplanting

De premie bestaat uit het gratis, door de gemeentediensten, uitbreken van de verharding op de plaats waar de beplanting moet komen.

Groendak

De premie bedraagt max. 10 euro/m² groendak. Als de aanlegkosten (incl. BTW) lager zijn dan 10 euro/m², wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag. Als de aangevraagde subsidies het in het budget voorziene bedrag overstijgen, wordt dit bedrag verdeeld over de aanvragen die voor subsidiëring in aanmerking komen. De verdeling gebeurt a rato van de theoretische subsidiebedragen.

Hemelwaterinstallaties (hemelwaterputten) en infiltratievoorzieningen

De subsidie bedraagt 500 euro/aanvraag, enkel voor niet-verplichte installaties!

Herbruikbare luiers en herbruikbaar incontinentiemateriaal

De premie bedraagt de helft van de factuurprijs met een max. van 125 euro.

Individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties (iba)

Deze premie bedraagt 50% van de kosten met een max. van 750 euro/aanvraag. Als de aangevraagde subsidies het in het budget voorziene bedrag overstijgen, wordt dit bedrag verdeeld over de aanvragen die voor subsidiëring in aanmerking komen. De verdeling gebeurt a rato van de theoretische subsidiebedragen.

Aanleg van onderhoud van kleine landschapselementen (KLE's)

KLE  particulier     landbouwer          
  aanleg onderhoud aanleg onderhoud     
heg of haag 0,50 euro/m nvt VLM VLM
houtkant of houtwal      1,40 euro/10 m² 1,40 euro/10 m² VLM VLM
knotboom 6,20 euro/boom  < 10 jaar: 1 euro      nvt nvt
    > 10 jaar: 2,50 euro     nvt nvt
veedrinkpoel 50 tot 100 euro/poel      50 euro/poel VLM VLMLage-energiewoningen

Voor woningen onder de EPB-regelgeving en een E-peil van E30 of lager (afh. van de omgevingsvergunning).

Ontharden en vergroenen van particuliere voortuinen

 • gazon ter vervanging van een open verharding: 5 euro/m²;
 • beplanting ter vervanging van open verharding: 10 euro/m²;
 • gazon ter vervanging van een verharding: 10 euro/m²;
 • beplanting ter vervanging van een verharding: 15 euro/m².

  De subsidie bedraagt max. 500 euro/onderdeel en max. 2.500 euro/adres. Als de aangevraagde subsidies het in het budget voorziene bedrag overstijgen, wordt dit bedrag verdeeld over de aanvragen die voor subsidiëring in aanmerking komen. De verdeling gebeurt a rato van de theoretische subsidiebedragen.

Zonneboilers

De subsidie bedraagt 15% van de kostprijs (incl. plaatsing en BTW), met een max. van 500 euro/adres. Als de aangevraagde subsidies het in het budget voorziene bedrag overstijgen, wordt dit bedrag verdeeld over de aanvragen die voor subsidiëring in aanmerking komen. De verdeling gebeurt a rato van de theoretische subsidiebedragen.

Zwaluwnesten

Voor het in stand houden van een kolonie worden subsidies verleend:

 • Kleine kolonie (t.e.m. 3 bewoonde nesten): 25 euro
 • Grote kolonie (> 3 bewoonde nesten): 50 euro
 • Het aanbrengen van kunstnesten: 5 euro/nest

Uitgebreide voorwaarden, reglementen en aanvraagformulieren vind je op www.lochristi.be/premiesensubsidies of in het gemeentehuis aan het loket voor Ruimtelijke Ordening.

Nieuwsoverzicht
Milieupremies

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 04
Fax
09 326 92 33
e-mail
milieu@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Onze gemeente- en OCMW-diensten zijn enkel open op afspraak!