naar inhoud

GBS zoekt Schooldirecteur

wo 27 november 2019 om 13:20
We zoeken vanaf volgend schooljaar een nieuwe schooldirecteur voor de gemeentelijke basisschool. Om de overgang soepel te laten verlopen voorzien we een inloopperiode die nog dit schooljaar start.

Taken?

  • Als directeur sta je in voor een professionele organisatie van de volledige werking van de gemeentelijke basisschool.
  • In opdracht van het schoolbestuur, geef je mee gestalte aan het pedagogisch project van de gemeentelijke basisschool.
  • Je organiseert, coördineert en stuurt de schoolwerking bij om de beoogde resultaten van de school na te streven en te realiseren. Je accentueert de eigenheid en de visie van de school en creëert een breed draagvlak waarbinnen elk kind de maximale ontplooiingskansen krijgt.
  • Je hebt de leiding over het schoolteam (ruim 70 personeelsleden).

Een uitgebreide functiebeschrijving kan je opvragen bij de personeelsdienst.

Profiel?

  • Je hebt minstens een bachelordiploma en een bewijs van pedagogische bekwaamheid.
  • Je voldoet aan de algemene decretale aanwervingsvoorwaarden (decreet rechtspositie van 27 maart 1991, decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 1990).
  • Je hebt een dienstanciënniteit van minstens 3 jaar in een pedagogische of leidinggevende functie binnen het basisonderwijs, voor ten minste een halve opdracht.

Contract?

Je krijgt een vaste benoeming na één schooljaar (proefperiode die verlengbaar is) en er wordt een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Loon?

  • Brutomaandloon: min. 3687,60 euro, max. 5523,03 euro.
  • Voor het bepalen van je geldelijke anciënniteit worden overheidsdiensten volledig in aanmerking genomen.
  • Extralegale voordelen: fietsvergoeding (0,16 euro/km)

Selectieprocedure?

Je slaagt voor een niet-vergelijkend aanwervingsexamen en een psychotechnisch onderzoek.

Hoe solliciteren?

Bezorg ons je sollicitatiebrief, samen met je curriculum vitae, een kopie van je diploma(‘s), ten laatste op 20 december 2019 (voor 12u ’s middags) via e-mail personeelsdienst@lochristi.be of per post (Dorp-West 52, 9080 Lochristi). Vermeld bij je kandidatuuruitdrukkelijk ‘schooldirecteur’. 

Nieuwsoverzicht