naar inhoud

Halftijdse deskundige vergunningen gezocht

ma 25 november 2019 om 12:01
Tijdens de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan zoeken we een tijdelijke halftijdse (19/38) contractuele deskundige vergunningen (m/v - B1-B3).

Taken?

  • Je wordt ingezet bij de dienst ruimtelijke ordening voor de behandeling en opvolging van de omgevingsvergunningsaanvragen voor stedenbouwkundige handelingen.
  • Je zorgt mee voor het opstarten, opvolgen en adviseren van de aanvraagdossiers en communiceert hierover met de burger.
  • Je volgt actief de wetgeving ruimtelijke ordening en de nodige aanverwante wetgeving op en informeert de collega’s hierover.
  • Je beantwoordt zelfstandig vragen van burgers en collega’s.

Een uitgebreide functiebeschrijving kan je opvragen bij de personeelsdienst.

Profiel?

Je hebt (minstens) een diploma hoger onderwijs van 1 cyclus (bachelor/gegradueerde) EN een diploma dat volstaat voor een aanstelling als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.
Beschik je niet over een diploma dat volstaat voor een aanstelling als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, dan heb je minstens twee jaar relevante beroepservaring.

Contract?

Voor deze halftijdse (19/38) functie krijg je een contract voor de duur van de opmaak van het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan (eindigt op de datum waarop het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan voorlopig wordt vastgesteld door de gemeenteraad). Er wordt een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Loon?

  • Brutomaandloon: min. 1230.39 euro (voor 19/38), max. 2073,17 euro (voor 19/38). Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau.
  • Voor het bepalen van je geldelijke anciënniteit worden overheidsdiensten volledig in aanmerking genomen, relevante privé-ervaring of als zelfstandige voor maximum 6 jaar.
  • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (8 euro), vakantiegeld, eindejaarstoelage, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, fietsvergoeding (0,24 eur/km).
  • Zeer gunstige verlofregeling: 33 vakantieverlofdagen en 14 feestdagen per jaar.

Selectieprocedure?

Je slaagt voor een selectieproef.

Hoe solliciteren?

Bezorg ons je sollicitatiebrief, samen met je CV en een kopie van je diploma ten laatste op 20 december 2019 (voor 12u ’s middags), via personeelsdienst@lochristi.be of per post (Dorp-West 52, 9080 Lochristi). Bij je kandidatuur dien je uitdrukkelijk te vermelden ‘deskundige vergunningen’.

Meer info?

Personeelsdienst
09 326 88 08
personeelsdienst@lochristi.be

Nieuwsoverzicht