naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag: RDS BUILDING ESTATE, Berluyck 8

wo 27 juni 2018 om 06:00
Hierbij maken we bekend dat een omgevingsaanvraag werd ingediend voor stedenbouwkundige handelingen nl. het bouwen van een woning. Er wordt een openbaar onderzoek opgestart waarbij elke burger z'n standpunten, opmerkingen en bezwaren kan indienen.

De aanvraag ligt gedurende de periode van 28 juni 2018 tot en met 27 juli 2018, alle werkdagen van 8 tot 12 uur en op donderdag van 13.30 tot 19 uur, ter inzage van het publiek op de dienst ruimtelijke ordening, Dorp-West 52 te Lochristi (tel. 09 326 88 28).

Gedurende deze periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen van Lochristi worden toegestuurd. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Nieuwsoverzicht