naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag: De Clercq Stefan, Koning-Albertlaan 35

di 19 juni 2018 om 06:00
Hierbij maken we bekend dat een omgevingsaanvraag werd ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Kort omschreven gaat het over het slopen van een woning, het oprichten van een nieuw gebouw met uitbreiding van de werkruimte van de slagerij en winkel op de gelijkvloerse verdieping, een commerciële ruimte (schoonheidssalon) op de eerste verdieping en een woongelegenheid in het dakvolume en het exploiteren van een beenhouwerij met bijhorende koelinstallaties. Hiervoor wordt een openbaar onderzoek opgestart waarbij elke burger zijn standpunten, opmerkingen en bezwaren kan indienen.

De aanvraag ligt gedurende de periode van 19 juni 2018 tot en met 18 juli 2018, alle werkdagen van 8 tot 12 uur en op donderdag van 13.30 tot 19 uur, ter inzage van het publiek op de dienst ruimtelijke ordening, Dorp-West 52 te Lochristi (tel. 09 326 88 28).

Gedurende deze periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen van Lochristi worden toegestuurd. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Nieuwsoverzicht