naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Eandis System Operator, Nerenhoek zn

do 31 mei 2018 om 06:00
Eandis System Operator heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten en stedenbouwkundige handelingen, nl. het plaatsen en exploiteren van een nieuwe elektriciteitscabine ter vervanging van te slopen cabine.

De aanvraag heeft als adres Nerenhoek zn, 9080 Lochristi, kadastraal bekend: LOCHRISTI 2 AFD (ZAFFELARE), sectie B, 0188 B2; LOCHRISTI 2 AFD (ZAFFELARE), sectie B, 0186 K.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lochristi heeft op 22 mei 2018 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt, alle werkdagen van 8 tot 12 uur en op donderdag van 13.30 tot 19 uur, ter inzage bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis, Dorp-West 52 te Lochristi (T 09 326 88 28). Je kan de beslissing en het eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

 

Meer informatie over o.a. de beroepsmodaliteiten kan je nalezen in bijgevoegde pdf.

Nieuwsoverzicht