naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag: Van de Velde Jan - Rombaut Stephanie en architectenbureau Kapa, Persijzerstraat 27A

wo 23 mei 2018 om 06:00
Hierbij maken we bekend dat een omgevingsaanvraag werd ingediend voor het bijstellen van een vergunning voor het verkavelen van gronden nl. het uitbreiden van de bouwzone van het gelijkvloers.

Er wordt een openbaar onderzoek opgestart waarbij elke burger z'n standpunten, opmerkingen en bezwaren kan indienen.

De aanvraag ligt gedurende de periode van 24 mei 2018 tot en met 22 juni 2018, alle werkdagen van 8 tot 12 uur en op donderdag van 13.30 tot 19 uur, ter inzage van het publiek op de dienst ruimtelijke ordening, Dorp-West 52 te Lochristi (tel. 09 326 88 28).

Gedurende deze periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen van Lochristi worden toegestuurd. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be .

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Nieuwsoverzicht