naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Jaarlijkse aanvraag projectsubsidies voor ontwikkelingssamenwerking

vr 14 juli 2017 om 06:00
Lochristi voorziet elk jaar in haar begroting een bedrag voor subsidies in het kader van de noord-zuidproblematiek. Lootse ontwikkelingswerkers of verenigingen die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking kunnen tot 31 augustus een aanvraag indienen.

Een aanvraagformulier voor projectsubsidie vind je hier.

Dit formulier kan je ook afhalen in het gemeentehuis bij de dienst Sociale Zaken (Bevolkingsdienst). Het volledig ingevulde formulier en de nodige bijlagen bezorg je ten laatste op 31 augustus aan het College van Burgemeester en Schepenen (Dorp-West 52).

 

GROS

De GROS (Gemeentelijke adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking) adviseert het gemeentebestuur over de verdeling van het voorziene subsidiebedrag. De GROS brengt over de ingediende aanvragen schriftelijk advies uit aan het College van Burgemeester en Schepenen, uiterlijk tegen 15 oktober, waarna dit ook voorgelegd wordt op de eerstvolgende gemeenteraad.

De GROS is een partner van het gemeentebestuur op het vlak van lokale bewustmaking en sensibilisering rond de noord-zuidproblematiek. Voel je je hierdoor aangesproken, dan ben je altijd welkom om deze doelstellingen mee te ondersteunen en actief deel te nemen aan alle GROS-activiteiten.

 

Meer info?

Marc Poppe - voorzitter GROS
09 355 13 23
mpoppe@skynet.be 

Nieuwsoverzicht