KMO-overlegplatform

Het KMO-overlegplatform biedt de mogelijkheid tot permanent overleg tussen de lokale KMO en de gemeente. Specifieke problemen met betrekking tot de lokale middenstand worden voorgelegd aan het platform. Het KMO-overlegplatform adviseert hierbij het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.