Coronavirus en vaccinatie

Coronavaccin herfst 2022

Pop-upvaccinatiecentrum in Lochristi op zaterdag 12 november

Op zaterdag 12 november organiseert Eerstelijnszone Scheldekracht een pop-upvaccinatiecentrum in het lokaal dienstencentrum ’t Fazantenhof (Bosdreef 5C, Lochristi).Wil je je boosterprik halen in het ldc? Maak hiervoor een afspraak:

  • via het callcenter (09 396 68 08) - OPGELET: het callcenter is niet bereikbaar in de herfstvakantie. Bellen kan dus pas op maandag 7 november. 
  • online via de vaccinatiecode op je oproepingsbrief

  

Als blijkt dat de opkomst groot is, kan de eerstelijnszone ook op zondag 13 november vaccineren. Hou onze kanalen in de gaten.

Mogelijks worden er nog vaccinatiemomenten in november en december georganiseerd. Concrete dagen liggen hier nog niet voor vast.

   

Wie kan zich laten vaccineren?

Elke meerderjarige inwoner (of jongere vanaf 12 jaar met een immuniteitsstoornis) die een basisvaccinatie kreeg, ontvangt een uitnodiging per brief of via Mijn Burgerprofiel. 

Vóór 1 november krijgt iedereen de kans om een boosterprik te halen.

Vanaf 24 augustus worden de uitnodigingen verstuurd in onderstaande volgorde:

  1. Eerst krijgen de 65-plussers, mensen met verzwakte immuniteit vanaf 12 jaar en zorgverleners een uitnodiging. Voor hen is de vaccinatie sterk aanbevolen. Zij krijgen een vaccinatiemoment voorgesteld.
  2. Daarna volgt een uitnodiging voor de rest van de bevolking (18-plus). Aan hen wordt het vaccin aangeboden. Als ze willen ingaan op de uitnodiging moeten zij zelf - bij voorkeur digitaal - een afspraak maken met hun vaccinatiecode die op de uitnodiging staat.

Minderjarigen komen niet in aanmerking voor de herfstbooster als ze al een eerste boosterprik na hun basisvaccinatie ontvingen. Ze ontvangen dus ook geen uitnodiging. Uitzondering op deze regel:

  • minderjarige stagiairs in de zorg: deze worden meegenomen met het zorgpersoneel
  • minderjarigen vanaf 12 jaar met een immuniteitsproblematiek

Vergeet je afspraak niet te annuleren wanneer je ergens anders gevaccineerd wordt (bv. ziekenhuis, woonzorgcentrum, …) of je niet wenst in te gaan op je uitnodiging. Op die manier kan het vaccinatiecentrum de beschikbare vaccins optimaal inzetten.

Meer informatie je uitnodiging voor vaccinatie

   

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een herfstvaccinatie is een wachttijd van minstens 3 maanden na je laatste COVID-19 vaccin aanbevolen. 

  • Ontving je vóór 1 augustus nog een late boosterprik? Je ontvangt dus ten vroegste 3 maanden na je laatste booster de herfstbooster. De verzending van de uitnodigingen houdt hiermee rekening. Dit betekent dat 80-plussers die in juni werden gevaccineerd, pas in de loop van september een uitnodiging ontvangen om twee weken later gevaccineerd te worden.
  • Ontving je na 1 augustus nog een boosterprik? Je ontvangt geen uitnodiging voor de herfstbooster. De boosters na 1 augustus worden als herfstbooster beschouwd.

   

   

Wat als je zelf niet naar het vaccinatiecentrum kan komen?

Is het voor jou moeilijk om op eigen krachten naar het vaccinatiecentrum te gaan? Vraag dan hulp aan familie, buren, kennissen, vrienden ... Als je geen beroep kunt doen op uw sociaal netwerk of familie, neem dan contact op met de mindermobielencentrale.

Deze vervoersdiensten brengt je ter plaatse voor 5 euro heen en terug.

Leg pas een afspraak vast met de vervoersdienst als je een afspraak hebt voor je prik.

Mindermobielencentrale Lochristi: OCMW-Lochristi, Bosdreef 5A, 9080 Lochristi

   

Wil je graag meer informatie over vaccinatie EZL Scheldekracht?

Surf dan naar: